Quyết định số 93-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
6
download

Quyết định số 93-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93-QĐ về việc cho phép Tổng cục Bưu điện phát hành bộ tem “Thú rừng” và loại tem “Đại hội công đoàn lần thứ 2” do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93-QĐ

  1. BỘ GIAO THÔNG VÀ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ BƯU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 93-QĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1961 QUYẾT ĐNNH CHO PHÉP TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÁT HÀNH BỘ TEM “THÚ RỪNG” VÀ LOẠI TEM “ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ 2” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 75-NĐ ngày 14 tháng 04 năm 1957 tổ chức Tổng cục Bưu điện; Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, QUYẾT ĐNNH; Điều 1. - Tổng cục Bưu điện được phép phát hành bộ tem “Thú rừng” và loại tem “Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2” với các hạng giá và số lượng sau đây: - Bộ tem “Thú rừng” gồm 4 con: NAI, hạng 12 xu: ba triệu chiếc (3.000.000) GẤU, hạng 20 xu: một triệu hai mươi vạn chiếc (1.200.000) VOI, hạng 50 xu: sáu mươi vạn chiếc (600.000) VƯỢN, hạng 1 đồng: ba mươi vạn chiếc (300.000) - Loại tem “Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2” hạng 12 xu: một triệu rưỡi chiếc (1.500.000) Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN THỨ TRƯỞNG Trần Quang Bình
Đồng bộ tài khoản