Quyết định số 95/2002/QĐ-UB về việc Ban hành "Quy chế tạm thời về tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 95/2002/QĐ-UB về việc Ban hành "Quy chế tạm thời về tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2002/QĐ-UB về việc Ban hành "Quy chế tạm thời về tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2002/QĐ-UB về việc Ban hành "Quy chế tạm thời về tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 95/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐNNH BAN HÀNH "QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TUYẾN PHỐ VĂN MINH THƯƠNG MẠI - ĐẢM BẢO TRẬT TỰ HÈ PHỐ TRÊN ĐNA BÀN THÀN H PHỐ HÀ N ỘI" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội; QUYẾT ĐNNH Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tạm thời về tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố trên địa bàn Thành phố Hà N ội". Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐN D và UBN D Thành phố,Giám đốc Sở Thương mại, Thủ trưởng các Sở, Ban, N gành Thành phố, Chủ tịch UBN D các quận, huyện, UBN D các phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Phan Văn Vượng QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TUYẾN PHỐ VĂN MIN H THƯƠN G MẠI - ĐẢM BẢO TRẬT TỰ HÈ PHỐ TRÊN ĐNA BÀN THÀN H PHỐ HÀ N ỘI (Ban hành kèm theo Quyết định 95/2002/QĐ-UB ngày 20 tháng 6 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội).
  2. Phần 1: QUY ĐNNH CHUNG Điều 1 : Tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố là tuyến phố đảm bảo tốt các quy định tại bản Quy chế tạm thời này, được UBN D Thành phố xem xét và quyết định việc công nhận. Phần 2 NHỮNG QUY ĐNNH CỤ THỂ A. ĐỐI VỚI TUYẾN PHỐ : Điều 2 : Tuyến phố sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, không có rác, nước thải tồn dọng trên vỉa hè, lòng đường; đảm bảo đủ độ chiếu sáng và trang trí đường phố; ôtô, xe máy, xe đạp để đúng nơi quy định. Điều 3 : Không có người kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường; không bày, treo bán hàng hoá bên ngoài cửa nhà; không để người lang thang, xin ăn, người bán hàng đeo bám khách ép mua, ép giá. Điều 4 : Các cửa hàng, nhà ở và công trình khác ở mặt phố đều được sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng khang trang sạch đẹp; không có mái che; mái vNy làm mất mỹ quan đường phố. Không có biển quảng cáo sai quy định. B. ĐỐI VỚI CỬA HÀNG : Điều 5 : Cửa hàng có đăng ký kinh doanh, kinh doanh đúng nội dung đăng ký. Không kinh doanh ngành nghề, mặt hàng N hà nước cấm kinh doanh. Có biển hiệu đúng quy định. Điều 6 : Chấp hành nghiêm Luật thuế, sử dụng sổ sách, hoá đơn, chứng từ đúng quy định của N hà nước. Điều 7 : Cừa hàng sạch đẹp, ngăn nắp; không lấn chiếm hè đường, đất công bằng bất cứ hình thức nào để kinh doanh. Thực hiện đầy đủ niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Điều 8 : N hân viên bán hàng và phục vụ có thái độ chu đáo, nhiệt tình và trung thực đối với khách hàng; trang phục đảm bảo lịch sự. Điều 9 : Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt cho cửa hàng cũng như khách hàng. Phần 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  3. Điều 10 : Tuyên bố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố do UBN D phường, thị trấn trực tiếp tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý theo sự chỉ đạo của UBN D quận, huyện. Điều 11 : Các chủ kinh doanh, hộ gia đình, đơn vị có công trình ở tuyến phố có trách nhiệm thực hiện Quy chế này theo đề án và kế hoạch của UBN D phường, thị trấn. Tổ chức và cá nhân gương mẫu thực hiện tốt sẽ được xét khen thưởng; những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành của N hà N ước. Điều 12 : Các Sở, N gành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với UBN D quận, huyện hướng dẫn UBN D các phường, thị trấn xây dựng tuyến phố Văn minh thương mại - Đảm bảo trật tự hè phố. Trong quá trình thực hiện, UBN D Thành phố sẽ nghiên cứu, xem xét để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Phan Văn Vượng
Đồng bộ tài khoản