Quyết định số 969/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 969/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 969/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Lương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 969/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 969/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U NG, B NHI M ÔNG HOÀNG XUÂN LƯƠNG GI CH C PHÓ CH NHI M Y BAN DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 5982-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 6 năm 2009; Xét báo cáo c a Ban cán s ng y ban Dân t c t i văn b n s 83-CV/BCS ngày 18 tháng 6 năm 2009; c a B N i v t i văn b n s 2066/TTr-BNV, ngày 02 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. i u ng, b nhi m có th i h n ông Hoàng Xuân Lương, Phó Bí thư Thư ng tr c T nh y Ngh An, gi ch c Phó Ch nhi m y ban Dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và ông Hoàng Xuân Lương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, PCN Nguy n H u Vũ, các V : KGVX, HC, C ng TT T, VPBCS (3); - Lưu VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản