Quyết định số 970/QÐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 970/QÐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 970/QÐ-UBND về việc ban hành Chương trình kế hoạch tổ chức triển khai Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 970/QÐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VẤP NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 970/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 06 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NĂM 2008 – NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ kế hoạch “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” ban hành theo Quyết định 147/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện Thông tri số 23/QU ngày 06/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp về việc thực hiện “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị Quận, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình kế hoạch tổ chức triển khai “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận Gò Vấp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị quận, Trưởng Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối khi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chương trình kế hoạch này được thừa Ủy nhiệm Chủ tịch UBND quận huy động các đơn vị phối hợp. Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị quận, Chánh văn phòng HĐND-UBND, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND 16 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - TT.UBND/TP; (PCT Nguyễn Thị Thu Hà) - VP. HĐND-UBND/TP; - Sở Giao thông-Công chính; - Sở VH&TT/TP; - Sở Tài nguyên-Môi trường; - TT. QU-HĐND-UBND quận; - Ban ngành-MT-ĐT quận; Trương Văn Non - Ban quản lý các chợ; - VP. HĐND-UBND quận; - UBND 16 phường; - Lưu VT./. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI “NĂM 2008 – NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” (Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Xuất phát tình hình thực tế của địa phương; Kế hoạch này xác định nội dung, giải pháp chủ yếu cần tập trung, phân công tổ chức, triển khai và bố trí kinh phí thực hiện “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; chương trình chia thành 3 đợt cao điểm cụ thể trên địa bàn quận Gò Vấp như sau: I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU: 1. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên về ý thức tự giác chấp hành pháp luật nói chung, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ nói riêng. Phấn đấu giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quận. 2. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh lịch sự tại nơi công cộng và thân thiện nơi cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh theo tiêu chí “An toàn - Sạch sẽ - Mỹ quan - Thân thiện”. Xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sức khỏe cộng đồng. II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 1. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật giao thông: 1.1. Mở cuộc vận động rộng rãi từ cán bộ, đảng viên, công chức, công nhân, viên chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư với khẩu hiệu “Toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự và an toàn giao thông đường bộ”, cụ thể là không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không đua xe trái phép, không lấn chiếm lòng đường, lề
 3. đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán, hoặc tập kết vật tư, phương tiện gây cản trở, ách tắc giao thông. 1.2. Tổ chức phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng: Cảnh sát Giao thông; Thanh niên xung phong thành phố; dân quân cơ động quận; dân quân tập trung phường và lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, tại các giao lộ, chợ, trường học; kịp thời xử lý những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. 1.3. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Ngăn chặn kịp thời, xử lý thật nghiêm những trường hợp đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên đường. * Chỉ tiêu phấn đấu: - Giảm ít nhất 10% về số vụ tai nạn giao thông; phấn đấu giảm tối đa số người chết và bị thương so với năm 2007; - Ngăn chặn có hiệu quả đua xe trái phép trên đường phố; - Không để ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; chống ùn tắc giao thông cục bộ có hiệu quả; - 100% người dân đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô gắn máy; 2. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng: 2.1. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chổ ở và nơi công cộng, không vứt rác, xả nước thải sinh hoạt ra đường phố, nước thải chưa qua xử lý xuống lòng kênh, mương, sông rạch, hố ga, hệ thống thoát nước; 2.2. Xây dựng nếp sống văn hóa trên đường phố, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và nơi cư trú. Tập trung vận động, giáo dục nhân dân loại bỏ 5 hành vi: xả rác, khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi, chửi thề; nói tục và ăn mặc hở hang thiếu lịch sự nơi công cộng và đường phố. Xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự trong nội bộ nhân dân; giữa công chức với nhân dân; 2.3. Kiểm soát chặt chẽ tình hình ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ô nhiễm kênh rạch, nước thải và rác y tế, các lò giết mổ gia súc, gia cầm; Xử lý nghiêm khắc các doanh nghiệp, các tổ chức đơn vị và cá nhân sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường (rác, nước thải độc hại, khói bụi, tiếng ồn) vượt mức cho phép. Đồng thời bắt buộc triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm; kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm.
 4. * Chỉ tiêu phấn đấu: - Thu gom 100% chất thải rắn, gồm rác sinh hoạt và rác xây dựng, không còn rác ứ đọng trên lề đường, cột đèn và khu dân cư. Riêng rác y tế phải có phương án xử lý đúng quy định, không để lẫn với rác sinh hoạt; - 100% các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng phải có biện pháp, phương án xử lý chất thải ô nhiễm. Di dời 100% các cơ sở sản xuất đã có quyết định di dời; - 100% số hộ đăng ký đổ rác, kể cả các hộ tạm cư, tạm trú ổn định ở các phòng trọ và nhà có phòng cho thuê. 2.4. Có biện pháp giải quyết các tệ nạn xã hội ở công viên; tuyến đường trọng điểm, kiên quyết đưa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội hoặc gửi về địa phương, gia đình quản lý đối với người lang thang, ăn xin, trẻ em, người già cơ nhỡ… * Chỉ tiêu phấn đấu: Thu gom, đẩy đuổi 100% gái mại dâm, đối tượng sử dụng ma túy tại các điểm nóng của quận, như đường Nguyễn Văn Lượng, đường Tân Sơn, Công viên Gia Định, khu cống hộp Căn cứ 26 … III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Nhằm tổ chức phối hợp đồng bộ các lực lượng, Chủ tịch UBND quận thành lập Ban chỉ đạo “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, do đồng chí Phạm Thị Thanh Tú, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận làm Trưởng ban, với 3 Phó ban và các thành viên là thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị liên quan. Nhiệm vụ BCĐ thực hiện theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/1/2008 của Chủ tịch UBND quận. 2. Nội dung “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” được triển khai trên nhiều lĩnh vực có liên quan đến tất cả các ngành, các đơn vị của quận và UBND 16 phường. Các phó chủ tịch UBND quận phụ trách từng lĩnh vực chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện. - Thủ trưởng các ngành, các đơn vị thuộc quận chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận và các Phó chủ tịch phụ trách khối về phần công việc được giao; - Thường trực Hội đồng Thị đua Khen thưởng quận và các phường bổ sung kết quả thực hiện nội dung chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” vào chỉ tiêu thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị quận và 16 phường; định kỳ có hình thức ghi nhận đề xuất khen thưởng phù hợp; - Các cơ quan, đơn vị trung ương, thành phố, các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn có chương trình, kế hoạch triển khai tại đơn vị và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
 5. quận triển khai thực hiện nội dung chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại địa bàn trú đóng, đặt trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh; - Chủ tịch UBND 16 phường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý, có sự phối hợp với các ngành thuộc quận, các phường giáp ranh và đơn vị trú đóng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. 3. Trách nhiệm cụ thể của các đơn vị cấp quận: 3.1. Đối với nội dung 1: Ban An toàn giao thông quận là đầu mối trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Quận đoàn Thanh niên, Thanh tra Xây dựng, UBND 16 phường. Triển khai tổ chức thực hiện các nhóm công việc cụ thể sau: - Kiểm tra và có biện pháp phối hợp duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn quận, không để xuất hiện ổ gà, mặt đường bị biến dạng; thiếu tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng bị hư hỏng hoặc biển báo mờ, bong tróc, ngã…; sửa chữa các dãi phân cách bị hư hỏng và xác định các tuyến đường cần lắp đặt bổ sung. (Phòng Quản lý Đô thị chủ trì thực hiện). - Lập danh sách các điểm đen về ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông để xây dựng phương án giảm thiểu tai nạn, chống ùn tắc giao thông; phòng, chống tổ chức đua xe trái phép trên đường phố. Xây dựng phương án tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cơ động thuộc Ban chỉ huy Quân sự quận; lực lượng Đoàn viên thanh niên tình nguyện, lực lượng Dân quân tập trung các phường, tham gia điều tiết giao thông trong các giờ cao điểm tại các nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông; phấn đấu không để xảy ra ùn tắc giao thông hoặc kéo dài; không để phát sinh điểm mới. (BCH Công an quận, Thường trực Ban An toàn giao thông chủ trì thực hiện). - Tổ chức lực lượng tăng cường xử phạt đối với các công trình xây dựng dân dụng không phép, sai phép; lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để tập kết vật liệu, thiết bị không đúng quy định. Xử phạt kiên quyết các hành vi lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, mua bán; đặt biển và các phương tiện quảng cáo, đổ rác, nước thải ra đường, các hành vi vi phạm môi trường khác. (Thanh tra Xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện). - Kiểm tra và phối hợp Thanh tra Sở Giao thông - Công chính xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ; trong đó tập trung xử lý các hành vi sau: + Thi công đào đường hoặc chiếm dụng lề đường không phép; + Thi công đào đường không rào chắn, biển báo;
 6. + Thi công đào đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, không có người điều tiết, hướng dẫn giao thông; + Thi công không đúng phương án tổ chức giao thông được cơ quan có thẩm quyền thông qua. (Phòng Quản lý Đô thị, Thanh tra Xây dựng quận phối hợp thực hiện). 3.2. Đối với nội dung 2: Các đơn vị Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án quận, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Công an quận, Công ty Dịch vụ Công ích, Quận đoàn Thanh niên, UBND 16 phường. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: - Thống kê, lên danh sách các đơn vị trú đóng, các cơ sở y tế, các tổ chức, doanh nghiệp đang sản suất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, không có hệ thống xử lý chất thải. Tổ chức lực lượng phối hợp kiểm tra xử lý và yêu cầu phải có phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường (rác, nước thải, khói bụi, tiếng ồn). Rà soát lại các doanh nghiệp đã có quyết định di dời nhưng chưa thực hiện để có biện pháp cưỡng chế thực hiện. (Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp thực hiện). Riêng đối với các cơ sở y tế, bệnh viện phải có hệ thống xử lý chất thải, rác y tế theo đúng quy định chuyên môn. (Phòng Y tế quận kiểm tra). - Tăng cường lực lượng vệ sinh đường phố, chấn chỉnh hoạt động thu gom rác tại các hộ gia đình, không để rác ứ đọng trên các tuyến đường, các hẻm. Xây dựng 4 tuyến đường kiểu mẫu: Quang Trung, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, không có rác ven đường; chợ An Nhơn, chợ Gò Vấp. không có rác ứ đọng, giữ gìn vệ sinh môi trường, ngăn nắp trật tự; - Hoàn chỉnh hệ thống thu gom rác dân lập và thống nhất giờ lấy rác ở từng khu dân cư, không để dân đưa rác ra đường trước và sau giờ thu gom. (Công ty Dịch vụ Công ích, UBND các phường, Tổ trưởng, Khu phố trưởng liên quan, Ban quản lý các chợ phối hợp thực hiện). - Theo quyết định giao dự toán ngân sách và nhiệm vụ đối với Công ty Dịch vụ Công ích: Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích và Ban biên tập trang web, Tờ tin quận công bố rộng rãi 2 số điện thoại đường dây nóng Phòng Hành chính quản trị số 9.853.220 và Ông Huỳnh Ngọc Lân - Phó Giám Ðốc Cty: 0903.817.816 để “thực hiện dịch vụ quét thu gom rác, chăm sóc công viên tiểu đảo và nạo vét toàn bộ hệ thống cống rãnh được phân cấp cho quận quản lý; sẳn sàng và kịp thời xử lý mọi tình huống ùn, ứ khi có yêu cầu". + Xây dựng phương án giải tỏa các chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường cản trở giao thông như: ngã ba Thủy Sản, Bọng Dầu, Lê Văn Thọ, Lý Thường Kiệt, Lê Đức Thọ…
 7. (Phòng Kinh tế, Thanh tra Xây dựng quận, UBND các phường, Tổ trưởng, Khu phố trưởng liên quan, Ban quản lý các chợ thực hiện). + Kiểm tra, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, trồng mới thảm cỏ, bồn hoa các công viên tiểu đảo; tổ chức phun nước rửa đường, hạn chế bụi trên các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm. (Công ty Dịch vụ Công ích quận thực hiện). - Tổ chức phương án thu gom, đẩy đuổi 100% gái mại dâm, đối tượng sử dụng ma túy tại các điểm nóng của quận như đường Nguyễn Văn Lượng, đường Tân Sơn, Công viên Gia Định, Khu cống hộp Căn cứ 26…(Ban chỉ huy Công an quận, UBND phường, Tổ trưởng, Khu phố trưởng liên quan thực hiện). - Tổ chức lực lượng xử phạt nặng (áp dụng khung phạt tối đa) các hành vi vứt rác không đúng nơi quy định (ra đường, xuống kênh, mương, sông rạch). (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND 16 phường, Thanh tra Xây dựng thực hiện). - Tổ chức thường xuyên hàng tuần ngày Chủ nhật xanh để thu dọn các bãi rác tù đọng tại các khu dân cư, đường hẻm. Khơi thông cống rãnh và tổng vệ sinh đường phố vào các ngày lễ trong năm. (Quận đoàn Thanh niên, UBND 16 phường, các khu phố liên quan tổ chức thực hiện). - Kiến nghị Khu quản lý Giao thông đô thị, Ban quản lý Giao thông đường sắt; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao Thông Công chánh, Sở Kế họach Đầu tư thành phố có kế hoạch nạo vét kênh rạch, mương thoát nước, hệ thống thoát nước, không để nước tụ đọng rác rưởi, phát sinh dịch bệnh như: Khu cống hộp Căn cứ 26, rạch cầu Chín Xiển khu Bến Hải - phường 5, rạch Bà Miên, rạch Cầu Cụt, rạch Ông Tổng, tuyến đường sắt phường 1, 3, 4, 5 (Giao Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thực hiện). 4. Thủ trưởng các đơn vị hành chính - sự nghiệp thuộc quận: Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bày trí công sở tại các cơ quan được ban hành tại Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đặc biệt chú ý giáo dục cán bộ, công chức có phong cách văn hóa khi giao tiếp với nhân dân nơi công sở: phải lịch sự, đúng mực, thái độ vui vẻ, khiêm tốn, tận tình, nói năng nhã nhặn, sẵn sàng lắng nghe với tinh thần cầu thị giải quyết công việc của dân khẩn trương, đúng pháp luật, với ý thức phục vụ, không để dân đi lại nhiều lần. Xây dựng nội quy tiếp dân đặt nơi dễ nhìn, trong đó cần lưu ý trách nhiệm công dân khi đến công sở phải có thái độ tôn trọng cơ quan công quyền, ăn mặc lịch sự, trình bày yêu cầu phải từ tốn, không gây mất trật tự, không được có thái độ, lời lẽ xúc phạm người thi hành công vụ. Đồng thời triển khai kế hoạch “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô
 8. thị” của Quận đến 100% CBCC để chấp hành thực hiện và vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú thực hiện. 5. Giao nhiệm vụ đặc thù cho các đơn vị: 5.1. Phòng tư pháp: Tổ chức in các tài liệu tuyên truyền (tờ gấp, tờ bướm) phục vụ “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” như: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy (trích Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ); quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, (trích Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ) phổ biến đến các đơn vị để tổ chức tuyên truyền. 5.2. Phòng Giáo dục: Quán triệt, giao nhiệm vụ cho Giáo viên, Giám thị giáo dục học sinh hưởng ứng và vận động gia đình thực hiện tốt các nội dung: chấp hành luật giao thông đường bộ, không sử dụng xe gắn máy từ 100cm3 trở lên khi chưa đủ tuổi quy định; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công cộng; có tác phong lịch sự, thái độ cởi mở, thân thiện, nói năng ứng xử nhã nhặn; biết chào hỏi, nói lời cám ơn, xin lỗi, không chửi thề, nói tục, biết kềm chế khi xảy ra va chạm; không ứng xử thô bạo, biết tự trọng và tôn trọng mọi người. Ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, có thẩm mỹ khi đến nơi công cộng; không mặc áo lót, quần đùi, cởi trần đi trên đường phố; kiên quyết nói không với 5 hành vi sau: không xả rác, khạc nhổ- tiểu tiện bừa bãi, chửi thề nói tục, ăn mặc hở hang, thiếu lịch sự nơi công cộng. 5.3. Ban chỉ huy Quân sự quận: - Phối hợp các đơn vị quân đội, các công ty, xí nghiệp quân đội trú đóng tổ chức triển khai vận động cán bộ, công nhân của đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trong cơ quan và có biện pháp khen thưởng, kỷ luật phù hợp nội qui, qui chế cơ quan; - Xây dựng kế hoạch phối hợp với Quận đoàn Thanh niên, Công ty Dịch vụ Công ích và UBND 16 phường tổ chức cho số thanh niên vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự tham gia lao động tại các khu vực trọng điểm về vệ sinh môi trường;xem đó là ngày công lao động công ích. 5.4. Phòng Lao động Thương binh – Xã hội quận: Tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng thu gom trẻ em, người già cơ nhỡ, lang thang, gái mại dâm đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng, chữa bệnh. 5.5. Phòng VHTT-TT, Trung tâm Văn hóa quận:
 9. - Tiếp nhận và tổ chức xe loa định kỳ phát thanh lưu động tuyên truyền chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” do Trung tâm thông tin triển lãm thành phố biên soạn, trên các tuyến đường, khu dân cư và nơi đông người; - Tiếp nhận và tổ chức phổ biến các tranh cổ động, tờ bướm, đĩa VCD do Trung tâm thông tin triển lãm thành phố gửi xuống đến các phường, khu phố; - Phát động thi viết tiểu phẩm thông tin lưu động chủ đề “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Tổ chức hội diễn phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi, chọn tác phẩm tiểu biểu tham gia liên hoan thông tin lưu động toàn thành phố; - Thay mới nội dung, dựng mới một số cụm pa nô tại các tuyến đường trọng điểm, các giao lộ theo chủ đề. Riêng tuyến Quang Trung, sau các ngày lễ thay cờ Nước, cờ Đảng bằng các khẩu hiệu tuyên truyền cổ động. Tăng cường sử dụng các điểm treo băng rôn đã có, sử dụng băng rôn bằng chất liệu hiplex in 2 mặt nếu băng ngang đường. Đảm bảo 40% diện tích của các cụm pa nô hiện có được thể hiện các nội dung tuyên truyền “Năm 2008- Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Có biện pháp hỗ trợ UBND 16 phường trong công tác tuyên truyền cổ động đi vào chiều sâu trong từng khu phố, tổ dân phố; Thiết kế một số khẩu hiệu bằng đèn kết chữ để tăng hiệu quả tuyên truyền ban đêm. Dựng một số bản “QUẬN GÒ VẤP CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH” tại các cửa vào địa bàn quận. Chịu trách nhiệm chính trong việc đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch này, đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các báo cáo định kỳ cho UBND quận theo qui định. 5.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tổ chức các biện pháp tuyên truyền sâu, rộng nội dung chủ đề “Năm 2008- Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đến các giới, đoàn viên, hội viên, các chi, tổ, hội ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện và làm nòng cốt vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú thực hiện các nội dung: chấp hành Luật giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, ứng xử văn hóa và thân thiện nơi cộng đồng. Liên đoàn Lao động quận chủ trì phối hợp Quận đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ thanh niên, công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các công ty, doanh nghiệp trú đóng định kỳ hàng tuần tổ chức cho công nhân tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên, không để rác ứ đọng. 5.7. Ban quản lý các chợ: Phối hợp với các Khu phố, Tổ dân phố, UBND phường liên quan thực hiện tổng vệ sinh tại khu vực chợ theo kế hoạch, đồng thời chủ động sắp xếp bố trí vị trí kinh doanh của tiểu thương ngoài lồng chợ, không lấn chiếm lối đi, lề đường quanh chợ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để rác, nước ứ đọng nơi kinh doanh, buôn bán.
 10. 5.8. Ủy ban nhân dân 16 phường: - Tổ chức vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương đến từng hộ gia đình “Năm 2008- Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với các nội dung cụ thể, phù hợp tình hình ở mỗi khu dân cư. Tập trung các nội dung: không xả rác, nước thải ra đường phố, đường hẻm, xuống kênh, mương, sông rạch. (Các phường có kênh, mương rạch cần chú ý tập trung vận động nội dung này); - Vận động 100% hộ đăng ký đổ rác; - Vận động người dân tự giác tham gia tổng vệ sinh trong khu dân cư hàng tuần (gắn với phong trào ngày Chủ nhật xanh của Đoàn thanh niên). Đối với các hộ mặt tiền, hoạt động kinh doanh - buôn bán, vận động tự giữ gìn vệ sinh, quét dọn rác hàng ngày trên lề đường trước nhà, để đúng nơi quy định. Sắp xếp hàng hoá gọn gàng, không tràn ra lề đường, dựng xe ngay ngắn, trật tự; đồng thời xử phạt nghiêm các hộ không chấp hành, trường hợp vi phạm nhiều lần đưa ra Tổ dân phố phê bình kiểm điểm (với lý do ảnh hưởng đến việc xây dựng Tổ dân phố Văn hoá của cư dân trong tổ); - Các phường có đông người nhập cư, tạm trú, có nhiều phòng cho thuê để ở cần có biện pháp tổ chức tuyên truyền trong các đối tượng tạm trú về chủ đề “Năm 2008- năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Xác định một số nội dung cụ thể, để vận động thực hiện, đồng thời giao trách nhiệm cho chủ cơ sở có phòng cho thuê trong việc quy định một số hành vi của người thuê phòng, phù hợp với nội dung chủ đề; - Lồng ghép chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” vào các nội dung vận động phong trào “Tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở từng khu dân cư, phổ biến quán triệt đến các ban vận động khu phố, tổ dân phố để thực hiện. Ban chỉ đạo quận có biện pháp kiểm tra thưởng phạt điểm công minh; - Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở: hướng dẫn từng khu phố, tổ dân phố xây dựng quy ước, trong đó cần tập trung nội dung thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, Các qui ước này phải do dân thảo luận bàn bạc kỷ về các “giả định, qui định và chế tài”. Ví dụ: Hộ nào hai lần tham gia ngày Chủ nhật xanh trong năm do Tổ dân phố tổ chức thì không công nhận là gia đình văn hoá…nhằm thống nhất thực hiện trong khu phố và tổ dân phố; - Kẽ, vẽ một số khẩu hiệu, pa nô, áp phích, qui ước Tổ dân phố, - Khu phố treo đặt tại các địa điểm dễ nhìn trong khu phố, tổ dân phố để cổ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ đề; - Nội dung chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” được đưa vào thang điểm thi đua của phường, khu phố, tổ dân phố. Đề nghị UBND 16 phường quan tâm kiểm tra kết quả thực hiện theo định kỳ của kế hoạch. 6. Chương trình thực hiện và tổ chức sơ kết:
 11. Để đảm bảo tính liên tục trong tổ chức thực hiện và kịp thời sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm đạt kết quả cao nhất, kế hoạch “Năm 2008 – năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của quận được chương trình hoá bằng 3 cao điểm thực hiện (gắn với các đợt thi đua trong phong trào Thi đua yêu nước của quận) và dự kiến tổ chức sơ kết cho mỗi cao điểm như sau: 6.1. Cao điểm 1: Từ tháng 01/2008 đến 19/5/2008, là đợt hoạt động thi đua lập thành tích kỷ niệm lần thứ 78 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Mậu Thân, mừng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và lập công dâng Bác nhân ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5), gồm các nội dung: - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tháng cao điểm (từ tháng 01/2008 đến 29/2/2008); - Xây dựng kế hoạch năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị; và phân công triển khai quán triệt kế hoạch các đối tượng liên quan như sau: + Ngày 13/03/2008: UBND quận chủ trì hội nghị triển khai đến Bí thư, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Công an, Tổ trưởng Thanh tra xây dựng các phường; Ban quản lý các chợ; + Từ 15 đến 21/03/2008: các đơn vị thuộc quận và UBND 16 phường căn cứ kế hoạch này lập lịch biểu, để kế hoạch hoá các công việc được phân công (Việc gì, ai chịu trách nhiệm, ai phối hợp, thời gian bắt đầu, kết thúc, mục tiêu, yêu cầu phải đạt); + Từ 22 đến 31/03/2008: Các đơn vị thuộc quận tổ chức triển khai kế hoạch của Quận, lịch biểu công việc của đơn vị đến các đối tượng được phân công; UBND 16 phường triển khai đến Khu phố trưởng, Khu phố phó, người đứng đầu các Tổ chức chính trị, chính trị xã hội các khu phố, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ dân phố thuộc phường quản lý. Nhằm tổ chức vận động, tuyên truyền rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi; với trọng tâm là vận động nhân dân tổng vệ sinh làm sạch đẹp đường phố, khu dân cư. Kể từ Chủ nhật 24/2 đồng loạt ra quân và duy trì “Ngày chủ nhật vì nếp sống văn minh đô thị”, ngoài các trọng điểm của Quận, các Tổ dân phố - Khu phố vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh nhà ở, đường phố để vừa tạo ra sự chuyển biến về nhận thức thể hiện bằng hành vi cụ thể của nhân dân với cảnh quang vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Thời gian sơ kết đợt 1: ngày 23/5/2008.
 12. 6.2. Cao điểm 2: Từ ngày 20/5 đến 02/9/2008, là đợt hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm 63 năm ngày Cách mạng Tháng tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2008). Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm kênh mương, sông rạch trên địa bàn, di dời các cơ sở sản xuất không đảm bảo vệ sinh môi trường, phải đạt từ 80 – 90% các chỉ tiêu đề ra của kế hoạch. Tổ chức sơ kết chậm nhất vào ngày 08/9/2008. 6.3. Cao điểm 3: Từ ngày 03/9 đến 31/12/2008, là đợt hoạt động chào mừng 64 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 19 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, cũng là đợt cao điểm cuối năm, chuẩn bị đón tết Nguyên đán Kỷ Sửu – 2009 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng. Tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Các ngành, các đơn vị được giao nhiệm vụ và UBND 16 phường tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện gắn với xét thi đua trong phong trào Thi đua yêu nước; xác định những nội dung cần tập trung thực hiện cho năm 2009. Thời gian tổng kết theo kế hoạch quy định. 7. Chế độ báo cáo: - Các đơn vị và UBND 16 phường gửi báo cáo kết quả thực hiện “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” về Phòng Văn hóa Thông tin- Thể thao, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quận vào ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND quận và Văn phòng HĐND-UBND thành phố; - Trước ngày 30 tháng 11 năm 2008, các đơn vị và UBND 16 phường kết hợp với Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2008, báo cáo và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện những năm tiếp theo tham gia tổng kết công tác của UBND quận. IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: Phòng Văn hóa Thông tin- Thể thao với tư cách là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huớng dẫn các đơn vị liên quan của quận có dự toán "Chương trình mục tiêu: Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị" để thông qua UBND quận kỳ họp tới, sau đó báo cáo thuờng trực HÐND để triển khai và sẽ báo cáo HÐND kỳ họp gần nhất theo qui định; UBND các phường tiến hành lập và bố trí ngân sách phường cho mục tiêu này. Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan thuộc Quận lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” gửi về Phòng Văn hóa
 13. Thông tin- Thể thao (trước ngày 15/3/2008) để tổng hợp thống nhất với Phòng Tài chính Kế họach trình Chủ tịch UBND quận quyết định trong tháng 03/2008. Về nguồn kinh phí: trong khi chờ hướng dẫn thống nhất của UBND thành phố, Ngân sách quận và Ngân sách 16 phuờng sử dụng kết dư ngân sách năm 2007 chuyển sang thu ngân sách cấp mình năm 2008 để thực hiện; khi có chỉ đạo của UBND thành phố sẽ điều chỉnh./.
Đồng bộ tài khoản