Quyết định số 971/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 971/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 971/TTg về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 971/TTg

  1. 971/TTg,Quy t nh 971,Th tư ng Chính ph , ăng ký th ch p tàu bay dân d ng, ăng ký tàu bay,Chuy n như ng quy n s h u tàu bay,Quy ch ăng ký tàu bay,Tàu bay dân d ng,Th ch p tàu bay dân d ng,B t ng s n,Giao thông - V n t i,Quy n dân s ,Quyet dinh 971,Thu tuong Chinh phu,Dang ky the chap tau bay dan dung,Dang ky tau bay,Chuyen nhuong quyen so huu tau bay,Quy che dang ky tau bay,Tau bay dan dung,The chap tau bay dan dung,Bat dong san,Giao thong - Van tai,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản