Quyết định số 977/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 977/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 977/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 977/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 977/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Tài chính (Tờ trình số 52/TTr-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 981/TTr- BTĐKT ngày 11 tháng 7 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 27 tập thể và 37 cá nhân thuộc Bộ Tài chính (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPVP; BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), 10 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 22/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ 1. Kho bạc Nhà nước An Giang, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 2. Kho bạc Nhà nước Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 3. Kho bạc Nhà nước Đông Hải - Bạc Liêu, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 4. Kho bạc Nhà nước Hồng Dân - Bạc Liêu, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 5. Kho bạc Nhà nước Ô Môn - Cần Thơ, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 6. Kho bạc Nhà nước Châu Thành - Đồng Tháp, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 7. Kho bạc Nhà nước Gia Lai, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 8. Kho bạc Nhà nước Hà Đông - Hà Tây, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 9. Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng - Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 10. Kho bạc Nhà nước Kỳ Sơn - Hoà Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 11. Kho bạc Nhà nước Đạ Tẻh - Lâm Đồng, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 12. Kho bạc Nhà nước Thành phố Lào Cai - Lào Cai, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 13. Kho bạc Nhà nước Yên Thành - Nghệ An, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 14. Kho bạc Nhà nước Hạ Hoà - Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 15. Kho bạc Nhà nước Phú Yên, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 16. Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh - Quảng Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 17. Kho bạc Nhà nước Bắc Trà My - Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 18. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 19. Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính;
  3. 20. Kho bạc Nhà nước Dương Minh Châu - Tây Ninh, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 21. Kho bạc Nhà nước Vũ Thư - Thái Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 22. Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 23. Kho bạc Nhà nước Gò Công - Tiền Giang, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 24. Kho bạc Nhà nước Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 25. Kho bạc Nhà nước Yên Sơn - Tuyên Quang, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 26. Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 27. Kho bạc Nhà nước Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN 1. Ông Phạm Sỹ Danh, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 2. Ông Lâm Hồng Cường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước An Giang, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 3. Ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 4. Ông Dương Văn Viên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Giá Rai - Bạc Liêu, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 5. Bà Tống Thị Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Giáo - Bình Dương, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 6. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tánh Linh - Bình Thuận, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 7. Ông Nguyễn Văn Sua, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thốt Nốt - Cần Thơ, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 8. Bà Châu Thanh Phong, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phong Điền - Cần Thơ, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính;
  4. 9. Ông Dương Trí, Giám đốc Kho bạc Nhà nước ĐăkLăk, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 10. Ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhơn Trạch - Đồng Nai, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 11. Bà Võ Kim Dung, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lai Vung - Đồng Tháp, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 12. Ông Đỗ Văn Lâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lý Nhân - Hà Nam, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 13. Ông Nguyễn Đăng Thành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 14. Ông Phạm Khắc Điển, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 15. Ông Đặng Hồng Thinh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào - Hưng Yên, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 16. Ông Vũ Văn Nghĩa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phù Cừ - Hưng Yên, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 17. Bà Nguyễn Thị Danh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lương Sơn - Hoà Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 18. Bà Phạm Thị Khuyên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mai Châu - Hoà Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 19. Ông Lê Văn Thư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Hoà - Khánh Hoà, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 20. Ông Hoàng Xuân Khánh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hòn Đất - Kiên Giang, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 21. Bà Hà Thị Canh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Di Linh - Lâm Đồng, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 22. Bà Triệu Thị Lan Phương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 23. Ông Nguyễn Duy Châu, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Thành - Nghệ An, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính;
  5. 24. Ông Đỗ Minh Liễu, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 25. Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Khánh - Ninh Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 26. Bà Mai Thị Thuý Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Kim Sơn - Ninh Bình, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 27. Ông Hà Văn Ba, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phù Ninh - Phú Thọ, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 28. Ông Lê Xuân Khanh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 29. Ông Nguyễn Công Đức, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Duy Xuyên - Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 30. Ông Dương Tú Phong, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiên Phước - Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 31. Ông Đỗ Ngọc Mạc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn La, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 32. Ông Lã Xuân Thủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mộc Châu - Sơn La, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 33. Ông Tạ Minh Trí, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 34. Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 35. Bà Lê Thị Thu Phượng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minnh, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 36. Ông Đoàn Công Khanh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vũng Liêm - Vĩnh Long, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; 37. Bà Nguyễn Thị Mến, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phàn vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản