Quyết định số 99-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 99-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99-CT về việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chế biến từ gỗ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 99-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-CT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1989 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG CHẾ BIẾN TỪ GỖ CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để nâng cao hiệu quả kinh tế của việc xuất khẩu gỗ và tiết kiệm tài nguyên rừng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (công văn số 245-KH ngày 16 tháng 2 năm 1989). QUYẾT ĐNNH: Điều 1. ĐNy mạnh sản xuất các mặt hàng từ gỗ để xuất khNu, tiến tới không xuất khNu gỗ tròn. Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở chế biến gỗ hiện có, từng bước có kế hoạch đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất nhiều mặt hàng có giá trị xuất khNu cao. Trước mắt tập trung sản xuất và nâng cao chất lượng các mặt hàng sau đây: - Đồ gỗ và đồ gỗ kết hợp song, mây, tre, mặt đá... - Ván sàn, ván sàn tinh chế và sản phNm trang trí nội thất từ gỗ. - Gỗ lạng, gỗ dán, ván dăm, ván sợi ép và các loại ván nhân tạo khác. Điều 3. Từ năm 1990 trở đi không xuất khNu gỗ tròn. Trong trường hợp xét thấy việc xuất khNu gỗ tròn (gồm gỗ quý hiếm và gỗ có công dụng đặc biệt) được giá cao hơn so với xuất khNu gỗ tròn cùng loại đã qua chế biến và điều kiện tài nguyên rừng có thể đáp ứng thì được xuất khNu gỗ tròn với số lượng hạn chế. Hàng năm, Bộ Lâm nghiệp phối hợp với uỷ ban Kế hoạch N hà nước, xét duyệt kế hoạch xuất khNu loại gỗ tròn đặc biệt nói trên của toàn ngành. Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp xét cấp giấy phép khai thác các loại gỗ quý, hiếm (có danh mục kèm theo) và kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện quy trình khai thác. Giấy phép này là căn cứ để Bộ Kinh tế đối ngoại cấp giấy phép xuất khNu. Bộ Kinh tế đối ngoại phối hợp với Bộ Lâm nghiệp, uỷ ban Kế hoạch N hà nước, xem xét cho xuất hết số gỗ tròn đã ký xuất năm 1988 và điều chỉnh kịp thời kế hoạch và
  2. Việc tái xuất gỗ nhập khNu từ các nguồn ngoài nước không thuộc Quyết định này. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ Kinh tế đối ngoại, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Văn Kiệt (Đã ký) DANH SÁCH CÁC LOẠI GỖ QUÝ, HIẾM (Theo Quyết định số 99-CT ngày 24-4-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) 1. CNm lai 2. Gỗ đỏ (cà te) 3. Gụ 4. Hương 5. Sao 6. Lát 7. Lim 8. Hoàng đàn 9. N ghiến 10. Sến 11. Mun
Đồng bộ tài khoản