intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp cả người cha và người mẹ đóng BHXH bắt buộc, mà sau khi sinh con, người mẹ bị chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp đến khi con đủ 4 tháng tuổi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

107
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, TP. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội huyện. Cách thức thực hiện: Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp cả người cha và người mẹ đóng BHXH bắt buộc, mà sau khi sinh con, người mẹ bị chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp đến khi con đủ 4 tháng tuổi

  1. Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp cả người cha và người mẹ đóng BHXH bắt buộc, mà sau khi sinh con, người mẹ bị chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp đến khi con đủ 4 tháng tuổi Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, TP. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội huyện. Cách thức thực hiện: Thời hạn giải quyết:
  2. Người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được duyệt. Các bước Mô tả bước Tên bước BHXH cấp huyện (theo phân cấp thu BHXH) để thực hiện): - Cung cấp biểu mẫu cho người sử dụng lao động; - Cung cấp phần mềm giải quyết chế độ cho người sử dụng lao 1. Bước 1: động; - Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, sử dụng phần mềm giải quyết chế độ và thực hiện giải quyết chế độ.
  3. Mô tả bước Tên bước Người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con; giấy chứng tử của người mẹ; sổ 2. Bước 2: BHXH của người cha và giấy xác nhận của người sử dụng lao động về người cha nghỉ việc để nuôi con cho người sử dụng lao động nơi người mẹ làm việc khi còn sống. Người sử dụng lao động xác nhận về người cha nghỉ việc để nuôi con; thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động và hàng quý 3. Bước 3: hoặc tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (mẫu số C67a – HD) cùng hồ sơ của người lao động nộp cho BHXH cấp huyện để quyết toán. BHXH cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động 4. Bước 4: chuyển đến, thực hiện quyết toán và trả kết quả quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để lưu trữ.
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ BHXH của người mẹ (bản chính); 2. Sổ BHXH của người cha (bản chính); 3. Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bản sao); 4. Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao); Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về người cha nghỉ việc để nuôi 5. con (bản chính); Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng 6. lao động lập (mẫu số C67a – HD, bản chính); Số bộ hồ sơ: Mỗi loại hồ sơ trên 01 bản. Riêng danh sách lập 03 bản.
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số C67a-HD Danh sách người lao động đề QUYẾT ĐỊNH Số 1. nghị hưởng chế độ thai sản. 51/2007/QĐ-BTC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt Luật Bảo hiểm xã 1. buộc. hội Lao động nữ đã có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, sau khi sinh Luật Bảo hiểm xã 2. bị chết; người cha có đóng BHXH bắt buộc nghỉ việc để hội nuôi con đến khi con đủ 4 tháng tuổi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=107

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2