intTypePromotion=3

read better remember more_part4

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
45
lượt xem
7
download

read better remember more_part4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KEYS ĐẾN SAU KHI GHI CHÚ TỐT Ghi chú tốt sẽ trả lời nhiều câu hỏi của bạn trước khi đọc. Cụ thể, ghi chú tốt sẽ: 1. Giải thích thuật ngữ 2. Danh sách những ý tưởng chính 3. Danh sách lớn hỗ trợ những ý tưởng nhưng những người không nhỏ Ví dụ, ghi chú vào phần trong Chương 3 được "Đọc Definition Toàn bộ" có thể giống như thế này: • Luôn luôn đọc các định nghĩa hoàn toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: read better remember more_part4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản