Rèn luyện tư duy biện chứng duy vật của học viên đào tạo ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1
lượt xem
0
download

Rèn luyện tư duy biện chứng duy vật của học viên đào tạo ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày về việc để xây dựng được đội ngũ học viên vừa “hồng” vừa “chuyên” góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì cần phải rèn luyện cho họ một cách toàn diện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đó một trong những phẩm chất không thể thiếu đó là tư duy biện chứng duy vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rèn luyện tư duy biện chứng duy vật của học viên đào tạo ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

Rèn luyện tư duy . . .<br /> <br /> RÈN LUYỆN TƯ DUY BIỆN CHỨNG DUY VẬT CỦA HỌC<br /> VIÊN ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> NGÔ QUYỀN HIỆN NAY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Đỗ Mạnh Hà*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Để xây dựng được đội ngũ học viên vừa “hồng” vừa “chuyên” góp phần xứng đáng vào<br /> sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì cần phải<br /> rèn luyện cho họ một cách toàn diện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đó một trong<br /> những phẩm chất không thể thiếu đó là tư duy biện chứng duy vật.<br /> Từ khóa: tư duy biện chứng duy vật, trường Đại học Ngô Quyền<br /> <br /> THE PRACTICE OF MATERIALISTIC DIALECTICS THINKING OF<br /> STUDENT NGO QUYEN UNIVERSITY IN THE PRESENT<br /> ABSTRACT<br /> To build a team of practitioners , both “red “ and “expert “ worthy contribution to the<br /> cause of building the Army “ revolutionary , regular, elite , gradually modernized “ it is necessary<br /> to train for an comprehensive way since the time they started school. Which one of those qualities<br /> that are indispensable dialectical materialist thinking.<br /> Keywords: thinking dialectical materialism, University Ngo Quyen<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Trường Đại học Ngô Quyền là một trung tâm đào tạo cán bộ nghiên cứu, ứng dụng khoa<br /> học kỹ thuật quân sự của Binh chủng Công binh và Quân đội. Trong thời gian qua Nhà trường<br /> có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đã thu được nhiều thành tựu<br /> quan trọng, tuy nhiên những thành tựu đó còn rất khiêm tốn. Chất lượng học tập, nghiên cứu<br /> khoa học của một bộ phận học viên còn chưa cao, khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,<br /> trừu tượng hóa còn thiếu và yếu; đặc biệt là phương pháp xem xét, nhận thức và giải quyết các<br /> vấn đề đặt ra còn phiến diện, chưa khoa học. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến<br /> tình trạng nêu trên là trình độ tư duy biện chứng duy vật của họ còn hạn chế. Vì vậy, để không<br /> ngừng nâng cao chất lượng học tập, công tác của đội ngũ học viên đào tạo ở Trường Đại học<br /> Ngô Quyền hiện nay cần tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ tư duy biện<br /> chứng duy vật cho họ.<br /> * Học viên cao học, Học viện chính trị, Bộ Quốc Phòng. Email: manhhaarmy@gmail.com<br /> <br /> 103<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> Tư duy biện chứng duy vật là hạt nhân<br /> của tư duy, là phương pháp tư duy chung<br /> nhất, có vai trò hết sức quan trọng, trực<br /> tiếp giúp cho người học xác định được<br /> đại thể con đường cần đi, có được phương<br /> hướng đặt vấn đề cũng như giải quyết vấn<br /> đề, tránh được những lầm lạc hay mò mẫm<br /> giữa một khối những mối liên hệ chằng<br /> chịt hết sức phức tạp mà không có tư tưởng<br /> dẫn đường. Rèn luyện tư duy biện chứng<br /> duy vật giúp học viên hình thành và phát<br /> triển tư duy nhanh nhạy, chính xác, linh<br /> hoạt, mềm dẻo; biết xem xét và giải quyết<br /> các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập,<br /> công tác một cách khoa học, đúng đắn;<br /> khắc phục được lối tư duy siêu hình, cứng<br /> nhắc, máy móc, giáo điều.<br /> 2. RÈN LUYỆN TƯ DUY BIỆN<br /> CHỨNG DUY VẬT CỦA HỌC VIÊN<br /> ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÔ<br /> QUYỀN HIỆN NAY<br /> Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa<br /> XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo<br /> dục và đào tạo. Việc rèn luyện tư duy biện<br /> chứng của học viên đào tạo là một vấn đề<br /> cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu<br /> quả giáo dục - đào tạo, xây dựng Trường<br /> Đại học Ngô Quyền phát triển bền vững<br /> xứng tầm của một trường đại học trong hệ<br /> thống giáo dục quốc dân. Để rèn luyện tư<br /> duy biện chứng duy vật cho học viên đào<br /> tạo ở Trường Đại học Ngô Quyền hiện nay<br /> cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp<br /> cơ bản sau đây:<br /> Một là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất<br /> lượng giảng dạy Triết học Mác - Lênin cho<br /> học viên.<br /> Đây là giải pháp quan trọng, là cơ sở<br /> khoa học vững chắc nhất, khâu đột phá để rèn<br /> <br /> luyện tư duy biện chứng duy vật của người<br /> học. Bởi lẽ, xuất phát từ chức năng và đặc<br /> điểm của bộ môn Triết học Mác - Lênin. Hơn<br /> nữa, học viên đào tạo ở Trường Đại học Ngô<br /> Quyền phần lớn là lần đầu tiên được học tập,<br /> nghiên cứu các môn lý luận, nhất là Triết học<br /> Mác - Lênin. Để thực hiện tốt giải pháp này,<br /> trong quá trình giảng dạy Triết học, người<br /> giảng viên cần kết hợp nhuần nhuyễn các<br /> phương pháp dạy học. Tăng cường sử dụng<br /> những phương pháp dạy học tích cực nhằm<br /> phát huy tính tự giác và kích thích tư duy<br /> độc lập, sáng tạo của người học như: phương<br /> pháp gợi mở, nêu vấn đề, phương pháp thảo<br /> luận, tranh luận ngắn…trong đó, người dạy<br /> giữ vai trò định hướng, điều hành chung.<br /> Đồng thời, tích cực sử dụng phương pháp<br /> dạy học có sử dụng phương tiện hiện đại gắn<br /> với phương pháp dạy học truyền thống. Bên<br /> cạnh đó, cần kết hợp trang bị những kiến<br /> thức cơ bản với định hướng cho học viên<br /> liên hệ vận dụng vào thực tiễn; thường xuyên<br /> cập nhật thông tin mới, thực hiện đi trước<br /> đón đầu, nắm bắt những thành tựu mới nhất<br /> của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại<br /> đưa vào bài giảng. Điều này giúp học viên<br /> theo kịp với thời đại, tránh sự tụt hậu, lạc<br /> hậu về kiến thức, mặt khác tạo sự hưng phấn,<br /> hứng thú, say mê tìm tòi nghiên cứu ở họ.<br /> Ngược lại nếu quá trình giảng dạy thường<br /> xuyên sử dụng những tài liệu quá cũ, những<br /> thông tin lạc hậu, không phù hợp thì không<br /> thể giúp học viên cập nhật tri thức, không thể<br /> rèn luyện tư duy biện chứng ở họ, không thể<br /> nâng cao chất lượng đào tạo.<br /> Hai là, tích cực rèn luyện tư duy biện<br /> chứng duy vật cho học viên thông qua hoạt<br /> động thực tiễn, nghiên cứu khoa học.<br /> Thực tiễn là mảnh đất hiện thực cho sự<br /> hình thành và phát triển năng lực trí tuệ, bản<br /> 104<br /> <br /> Rèn luyện tư duy . . .<br /> <br /> lĩnh chính trị của mỗi con người, đặc biệt đối<br /> với học viên đào tạo do sự trải nghiệm trong<br /> thực tiễn còn ít. V.I.Lênin đã chỉ ra: “một<br /> trong những tệ nạn và tai họa lớn nhất mà xã<br /> hội tư bản già cỗi đã để lại cho chúng ta là sự<br /> tách rời hoàn toàn giữa sách vở và thực tiễn<br /> cuộc sống”5. Bởi vậy nâng cao năng lực tư<br /> duy biện chứng duy vật của học viên không<br /> thể nào khác là phải để cho họ được “lăn lộn”<br /> trong hoạt động thực tiễn, được “tắm mình”<br /> trong các hoạt động khoa học của Nhà trường.<br /> Để thực hiện tốt điều này nhất thiết phải tổ<br /> chức các hoạt động đó một cách khoa học,<br /> có mục tiêu, nội dung và kế hoạch cụ thể.<br /> Thường xuyên giáo dục, rèn luyện tính tích<br /> cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của<br /> học viên. Coi trọng và tăng cường huấn luyện<br /> thực hành, nâng cao chất lượng thực tập ở<br /> đơn vị cơ sở. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh<br /> hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên.<br /> Người giảng viên và cán bộ lãnh đạo, chỉ<br /> huy các cấp cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ<br /> nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện chu<br /> đáo các kế hoạch. Đồng thời có chính sách<br /> động viên khuyến khích để thu hút đông đảo<br /> lực lượng học viên tham gia nghiên cứu khoa<br /> học dưới các hình thức khác nhau như viết bài<br /> tham luận khoa học cho các cuộc hội thảo,<br /> làm chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học,<br /> viết bài cho các báo, tạp chí. Thông qua hoạt<br /> động này mà học viên có điều kiện bước đầu<br /> rèn luyện tư duy độc lập, nâng cao tính chủ<br /> động sáng tạo, say mê tìm tòi trong quá trình<br /> tiếp thu, lĩnh hội kiến thức và trực tiếp tạo ra<br /> năng lực làm việc khoa học, từng bước gạt<br /> bỏ tư duy phụ thuộc, tác phong tùy tiện, thiếu<br /> kế hoạch. Đó cũng chính là quá trình người<br /> học vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> học tập công tác của mình. Cũng thông qua<br /> hoạt động nghiên cứu khoa học mà học viên<br /> có thể nhận diện các quan điểm sai trái xâm<br /> nhập vào môi trường quân sự của mình để đấu<br /> tranh loại trừ.<br /> Ba là, phát huy vai trò nhân tố chủ quan<br /> của học viên trong rèn luyện tư duy biện<br /> chứng duy vật.<br /> Bản chất của tư duy biện chứng duy vật<br /> là sáng tạo. Vì vậy, quá trình rèn luyện tư duy<br /> biện chứng duy vật của học viên phải gắn với<br /> sự nỗ lực, sáng tạo rất cao của bản thân họ. Đây<br /> chính là con đường phát triển nội lực, là quá<br /> trình khổ luyện thành tài, là sự giải quyết mâu<br /> thuẫn bên trong mỗi học viên trước yêu cầu<br /> phát triển của chính họ. Để thực hiện được điều<br /> đó đòi hỏi trước hết ở người học phải thường<br /> xuyên trau dồi đức tính ham học hỏi, cầu tiến<br /> bộ, khắc phục tính tự mãn, kiêu căng. Bởi vì,<br /> “người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản<br /> khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu<br /> biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân<br /> loại đã tạo ra”6. Hơn nữa, tư duy biện chứng<br /> duy vật của người học viên chỉ được củng cố<br /> và phát triển khi họ chăm lao động, ham đọc<br /> sách, học hỏi, tích lũy tri thức khoa học. Mặt<br /> khác, họ chỉ có thể trở thành người cán bộ giỏi<br /> trong tương lai khi họ biết làm giàu vốn tri thức<br /> của mình thông qua việc tiếp thu lĩnh hội kho<br /> tàng tri thức của các thế hệ đi trước. Do đó, họ<br /> cần phải đẩy mạnh hoạt động tự học, tự nghiên<br /> cứu, tranh luận, trao đổi. Trong quá trình tự<br /> học, cần kết hợp với tiếp nhận tri thức qua các<br /> kênh thông tin đại chúng ở mọi lúc, mọi nơi,<br /> thâu tóm, chắt lọc những nội dung có liên quan<br /> đến nội dung bài học của mình. Đây cũng là<br /> một biện pháp để trình bày những tri thức, vốn<br /> sống, vốn hiểu biết của bản thân người học,<br /> <br /> V. I. Lênin toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, M.1980, trang 358<br /> V. I. Lênin toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, M.1980, trang 362<br /> <br /> 105<br /> <br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> đồng thời tiến hành những phương pháp tự học<br /> phù hợp, xây dựng kế hoạch tự học cụ thể tỉ<br /> mỉ, có tính khả thi cao với tinh thần học mới ôn<br /> cũ. Đồng thời bản thân người học cần sắp xếp<br /> thời gian, kế hoạch học tập một cách hợp lý,<br /> tăng thời gian đến thư viện và sử dụng triệt để<br /> nhất, có ích nhất thời gian đó vào nghiên cứu<br /> sách báo, tạp chí phục vụ học tập. Kiên quyết<br /> chống học thuộc lòng câu chữ một cách máy<br /> móc mà không hiểu thực chất nội dung vấn đề;<br /> đấu tranh khắc phục lối tư duy siêu hình, phiến<br /> diện, những sai lầm chủ quan, mò mẫm, thiếu<br /> cơ sở khoa học trong học viên.<br /> Thực hiện tốt những biện pháp này sẽ trực<br /> tiếp giúp người học nắm vững bản chất và linh<br /> hồn sống của phương pháp tư duy biện chứng<br /> duy vật. Trên cơ sở đó, giúp họ chiếm lĩnh<br /> được phương pháp tư duy biện chứng duy vật,<br /> biết ứng biến và xử lý linh hoạt trước các tình<br /> huống nảy sinh trong học tập công tác, rút ra<br /> được những bài học kinh nghiệm, đề ra những<br /> giải pháp mới khắc phục sai lầm để tiến lên,<br /> hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.<br /> Bốn là, thường xuyên đầu tư nâng cấp cơ<br /> sở vật chất kỹ thuật phục vụ quá trình học tập,<br /> rèn luyện của học viên.<br /> Cở sở vật chất kỹ thuật của học viên đào<br /> tạo ở đây chính là hệ thống các phương tiện<br /> dạy học, giảng đường, tài liệu, giáo trình giáo<br /> khoa, sách báo, tạp chí các loại. Thực tế cho<br /> <br /> thấy những kinh nghiệm xã hội lịch sử do con<br /> người sáng tạo ra trên mọi lĩnh vực hoạt động<br /> được tích lũy, bổ sung, lưu truyền, phát triển<br /> qua các thế hệ thông qua hệ thống tài liệu. Vì<br /> vậy, không có tài liệu nghĩa là không có kinh<br /> nghiệm xã hội lịch sử, không thể nâng cao chất<br /> lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường. Do đó,<br /> muốn rèn luyện tư duy biện chứng duy vật của<br /> học viên thì hơn bao giờ hết người học phải<br /> được cung cấp đầy đủ tài liệu tham khảo phục<br /> vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Muốn vậy,<br /> trong thời gian tới Ban khoa học cần thường<br /> xuyên bổ sung những tài liệu mới nhất thuộc<br /> tất cả các chuyên ngành. Bên cạnh đó thường<br /> xuyên đầu tư nâng cấp thư viện điện tử để phục<br /> vụ được nhiều độc giả hơn, chất lượng tốt hơn.<br /> Có như vậy quá trình rèn luyện tư duy biện<br /> chứng duy vật của học viên mới thực sự đạt<br /> kết quả tốt nhất.<br /> 3. KẾT LUẬN<br /> Các giải pháp trên là một thể thống nhất,<br /> tạo tiền đề và điều kiện cho nhau trong quá<br /> trình rèn luyện tư duy biện chứng duy vật<br /> của học viên. Thực hiện tốt các giải pháp này<br /> chính là tạo ra sự thống nhất giữa điều kiện<br /> khách quan và nhân tố chủ quan trong việc<br /> nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình rèn<br /> luyện tư duy biện chứng của học viên đào tạo<br /> ở Trường đại học Ngô Quyền hiện nay.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội<br /> 2011.<br /> [2]. Hồ Chí Minh (1947), Toàn tập, tập 5, “Sửa đổi lối làm việc”. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.<br /> [3]. Hồ Chí Minh (1995), toàn tập, tập 5,“Nói về công tác huấn luyện và học tập”. Nxb CTQG, Hà Nội.<br /> [4]. C.Mác và Ph.Ăngghen, toàn tập, tập 3, “Hệ tư tưởng Đức”. Nxb CTQG, Hà Nội, 1995.<br /> [5]. V. I. Lênin toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, M.1980.<br /> <br /> 106<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản