Rolls-royce trên đà khẳng định danh tiếng trăm năm

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
8
download

Rolls-royce trên đà khẳng định danh tiếng trăm năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà chế tạo động cơ lừng danh Rolls-Royce, người viết nên câu chuyện trăm năm hấp dẫn, vừa công bố lợi nhuận trong năm 2005 tăng 49% như một minh chứng hùng hồn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rolls-royce trên đà khẳng định danh tiếng trăm năm

  1. Rolls-Royce trên đà khẳng định danh tiếng trăm năm Nhà chế tạo động cơ lừng danh Rolls-Royce, người viết nên câu chuyện trăm năm hấp dẫn, vừa công bố lợi nhuận trong năm 2005 tăng 49%, như một mình chứng hùng hồn rằng, Rolls-Royce đang trên đà khẳng định danh tiếng trăm năm. Lợi nhuận năm 2005 của Rolls-Royce tăng gần gấp rưỡi Nhà chế tạo động cơ lừng danh của Anh Rolls-Royce công bố lợi nhuận trong năm 2005 tăng 49%. Hiện nay, con số lợi nhuận hoạt động của hãng đang ở mức 679 triệu bảng Anh (1,1 tỷ USD). Mác Rolls-Royce vẫn duy trì được sự quyến rũ của nó sau hơn cả thế kỷ nay. Vài nét chính về tập đoàn Rolls- Ông John Rose, Giám Đốc điều hành Rolls-Royce cho Royce biết: “Chúng tôi đã tạo dựng thành công vị trí của mình trong các mảng thị trường khác nhau và đa số đều là • Trị giá các đơn hàng đạt kỷ lục ở những mảng khó tiếp cận". mức 22,9 tỷ bảng Anh • Doanh thu của hoat động cơ bản "Tăng trưởng trên doanh thu bán hàng và số đơn hàng tăng 9%. cùng với việc tập trung thường xuyên vào nâng cao • Doanh thu dịch vụ tăng 12% so với hiệu quả là cơ sở để chúng tôi có thể mong chờ một năm trước kết quả tốt hơn nữa trong năm 2006”, ông lạc quan dự • Lãi trước thuế của các hoạt động báo. chính tăng 49% so với năm 2004. • Số nợ trung bình đã giảm xuống Đơn hàng công ty nhận được trong năm 2005 đạt 22,9 260 triệu bảng Anh (so với năm 2004 tỷ bảng Anh (39,8 tỷ USD), nhờ đó sẽ góp phần tăng là 632 triệu bảng Anh) • Thanh toán sau cùng cho các cổ đông tăng 7,5% đạt 5.38 bảng một cổ phiếu 1
  2. cổ tức của các cổ đông lên 7,5%. Trong đó, mảng sản xuất động cơ máy bay của hãng đạt lợi nhuận từ nhiều đơn hàng mua máy bay mới của Airbus và Boeing. ̣ Chuyên trăm năm mang tên Rolls-Royce Cach đây hơn 100 năm, Charles Rolls, vôn là môt người ham thich cac đông cơ xe hơi và may ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ bay và Henry Royce, môt kỹ sư, đã gặp nhau. Và chỉ hai năm sau đó, năm 1904, họ đã lập nên ̣ hãng Rolls-Royce Limited nổi tiếng ngày nay. Hai người nay hêt sức ăn ý với nhau. Royce khi đó đã có môt nhà may san xuât cac xe hơi chât ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ lượng cao và là môt kỹ sư xuât săc. Con Rolls thì lai là môt nhà kinh doanh rât dam nghĩ dam ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ lam. Họ được môt bên thứ ba đứng ra dan xêp găp gơ. Và họ thây ngay là họ cân nhau như thế nao ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ nên đã thiêt lâp môt hiêp hôi kinh doanh, sau đó trở thanh Rolls-Royce. Sau đó, những người này ̣́ ̣ ̣ ̣ ̀ thêm vao đó tât cả những thanh phân cân thiêt để đưa ra môt san phâm thanh công. ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ Vao năm 1907, Công ty Rolls-Royce san xuât ra loai xe hơi “Silver Ghost”, và chăng mây chôc, ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ nó được tôn vinh là loai xe hơi tôt nhât thế giới. Đó là loai xe hơi có thiêt kế bên trong mêm mai ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ nhât, khi lai thì xe chay nhẹ nhang mà như môt số người ví là môt tâm tham thân, với đông cơ êm ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣́ ̉ ̀ ̣ ai nhât, không thể lân với loai nao khac. ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ Philip Hall, một người đang làm việc cho Quỹ Sir Henry Royce nhận xét: "Môt chiêc xe hơi Rolls- ̣ ́ Royce đung là môt tac phâm nghệ thuât theo kiêu riêng cua no. Đó là môt loai xe được thiêt kế ́ ̣́ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ rât đep, và đó chinh là điêm hâp dân cua Rolls-Royce đôi với cá nhân tôi, cung như đôi với rât ́ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̉ ́ ̃ ́ ́ nhiêu người". ̀ Rolls-Royce con thiêt lâp nên danh tiêng ở đăng câp thế giới về chuyên thiêt kế may moc. Họ đã ̀ ̣́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ tao ra loai đông cơ “Eagle”, là đông cơ được sư dung trong rât nhiêu may bay vao dip thế chiên ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ thứ nhât. Trong lich sư gân đây, cung chinh Rolls-Royce đã cung câp đông cơ cho may bay ́ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ́ Concorde và cho tau Queen Mary II. ̀ Vao năm 1971, tâp đoan xe hơi và đông cơ may bay Rolls-Royce tach rời ra thanh hai công ty. ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ Sự canh tranh cang luc cang gia tăng khiên cho công ty xe hơi sau đó phai sap nhâp với tâp ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ đoan Vickers vao năm 1980, mà cuôi cung, tâp đoan nay được ban cho BMW cua Đức. Với ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ người chủ mới, Rolls-Royce đã đưa ra môt loai xe mới toan bô, tên là Phantom, sau hơn nưa thế ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ky. Thế nhưng theo môt phân tich gia về đông cơ có tên Jay Nagley, Rolls-Royce giờ đây phai ̣ ́ ̣ ̉ đương đâu với môt cuôc chiên khó khăn để giữ thị phân. Ông Nagley nhân xet: "Vân đề lớn nhât ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ mà Rolls-Royce đang găp phai khi tung ra loai Phantom là ngay cang có nhiêu người mua xe hơi ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ thể thao. Nêu họ muôn có loai xe có chỗ danh cho người lai và hanh khach khep kin, thì họ sẽ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ mua loai Mercedes hay BMW". 2
  3. Tập đoàn Rolls-Royce nổi tiếng trên toàn thế giới với sản phẩm ôtô cao cấp, đặc biệt là xe phục vụ cho các chính khách. Với giá hơn 350 ngan bang cho môi chiêc xe Phantom, đa phân những người quan tâm tai môt ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ phong trưng bay Rolls-Royce ở Manchester ngay nay có lẽ đêu không có đủ khả năng tai chinh ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ để mua loai xe nay. ̣ ̀ Thế nhưng Công ty xe hơi Rolls-Royce vân hi vong răng loai xe mới cua họ sẽ giup khôi phuc lai ̃ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ danh tiêng và tiên bac cho ho, bởi dù sao, hơn 100 năm qua, biêu tượng hai chữ cai R lông vao ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ nhau đai diên cho tên cua những người thanh lâp Rolls-Royce, được coi là biêu tượng cua loai xe ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ sang trong nhât thế giới. ̣ ́ Cơ hội làm ăn của Rolls-Royce tại Việt Nam Đầu năm nay, ngày 17/1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông John Jose, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Rolls-Royce của Anh nhân chuyến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác về vận tải, năng lượng... với các cơ quan chức năng Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đã giới thiệu tóm tắt tình hình kinh tế Việt Nam, hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và tin tưởng tập đoàn Rolls-Royce sẽ hoạt động hiệu quả ở Việt Nam. Mác Rolls-Royce vẫn duy trì được sự quyến rũ của nó sau hơn cả thế kỷ nay. Với người Việt Nam, Tập đoàn Rolls-Royce nổi tiếng trên toàn thế giới với sản phẩm ôtô cao cấp, đặc biệt là xe phục vụ cho các chính khách. Còn lĩnh vực thiêt kế may moc ở đăng câp thế giới vẫn còn là chuyên mới mẻ. Song đó có lẽ là ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ điều mà nền kinh tế công nghiệp hoá của Việt Nam đang cần hợp tác. • Khánh Trình (Tổng hợp) 3
Đồng bộ tài khoản