Rượu ETYLIC

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
740
lượt xem
152
download

Rượu ETYLIC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rượu etylic(etanol) là chất lỏng, không màu ,sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iôt, benzen,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rượu ETYLIC

 1. Trường THPT Đạ Tông
 2. Chưng cất Rắc men ủ men Röôïu etylic chưng cất Chưng cất Thành rượu Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46
 3. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : Nêu tính chất vật lí của rượu etylic? Rượu etylic(etanol) là chất lỏng, không màu ,sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn lit trong nước, hòa tan röôïu 1lit được nhiều chất như nöôùc iôt, benzen,…
 4. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC Các em hãy quan Nêu định nghĩa CTHH : C2H6O PTK: 46 sát cô pha chế độ rượou? rượu 45 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : Độ rượu: là số ml 45ml röôïu etilic+55ml nöôùc=röôïu 450 rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. Ví dụ : sgk 100 ml 45 ml NƯỚC CẤT RƯỢU ETYLIC 450 RƯỢU ETYLIC
 5. Bài tập: 1. Rượu 960 nghĩa là gì ? • Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 96ml rượu Etylic và 4ml nước. 2. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 75ml rượu Etylic. Vậy độ rượu là bao nhiêu ? - Rượu 750
 6. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 Quan sátthứchình tạo hãy , Từ công mô cấu phân tử hãy viếc công thứctcấuctạo nêu đặ t điểm cấu ạo ủa I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : của uượu etylic? rượr etylic? II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Công thức cấu tạo Mô hình phân tử rượu etylic HH H C–C–O H Dạng đặc HH O H H Hay CH3 – CH2 – OH H C CH Dạng rỗng HAY C2H5-OH H H
 7. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Tôi rất linh Công thức cấu tạo động Đặc điểm cấu tạo : Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử H không liên kết C O mà liên kết với O tạo H H nhóm – OH , chính H C nhóm – OH làm cho CH rượu có tính chất hóa học đặc trưng . H H
 8. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Các em hãy quan sát một I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC : ảo thuật nhỏ 1. Rượu etylic có cháy không ?
 9. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Sản phẩm tạo thành I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC : 1.Rượu etylic có cháy không? khi đốt cháy rượu etylic là gì? Viết PTHH? t0 C2H6O +3O2 2CO2+ 3H2O (l ) (k) (k ) (h)
 10. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Hãy cho biết hiện I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC : tượng xảy ra trong 1.Rượu etylic có cháy không? thí nghiệm trên và 2.Rượu etylic có phản ứng nêu kết luận về rượu với natri không? etylic có phản ứng với Na không ? Viết PTHH dạng cấu tạo, thu gọn ?
 11. Phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri. H H O H + Na H C C + 2 H H Natri etylat Phản ứng trên là phản ứng thế
 12. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : Hãy nêu kết luận về II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : tính chất hóa học của I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC : rượu etylic ? 1.Rượu etylic có cháy không? 2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ? Rượu etylic còn 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 có tính chất hóa ( l) (r) (dd) (k) học nào? Natri etylat 3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
 13. Bài 44 : RƯỢU ETYLIC CTHH : C2H6O PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Rượu etylic còn có ứng I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC : 1.Rượu etylic có cháy không? dụng gì trong đời sống 2.Rượu etylic có phản ứng với và sản xuất ? natri không ? 3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45) IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 1/ứng dụng : sgk
 14. ÖÙNG DUÏNG Vecni Pha nước hoa , RÖÔÏU ETYLIC Rượu , bia pha vecni C2H5OH Giấm Cao su DƯỢC PHẨM
 15. Bài 44 :: RƯỢU ETYLIC Bài 44 RƯỢU ETYLIC CTHHCTHH6OC2H6O PTK: 46 : C2H : PTK: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ : II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : Rượu etylic được I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC : điều chế như thế 1.Rượu etylic có cháy không? nào ? 2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ? 3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45) IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 1/ứng dụng : sgk 2/ điều chế :
 16. • 1. Tinh bột hoặc đường etylic lênmem rượu • 2. Từ etilen C 2 H 4 + H 2O C2H5OH axit
 17. Bài 44 : RƯỢ U ETY LIC I. TÍNH C HẤT VẬT LÍ : II. CẤU T ẠO PHÂ N TỬ : III. TÍNH CHẤT H ÓA HỌC : 1. Phản ứ ng c h áy ? 2 . Phản ứng thế vôùi Na IV.ỨNG D ỤN G - ĐI Ề U C HẾ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản