Sắc lệnh số 001/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 001/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 001/SL về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Phó tổng thanh trung ương do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 001/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH PH S 001-SL NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1959 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 261 - SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 thành l p Ban Thanh tra trung ương c a Chính ph ;Theo ngh c a Th tư ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay b nhi m ông Tr n M nh Quỳ gi ch c T ng thanh tra phó Ban Thanh tra trung ương c a Chính ph . i u2 Th tư ng Chính ph ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản