Sắc lệnh số 01/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 01/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 01/SL về việc chỉ định ông Trần Minh Tước làm uỷ viên uỷ ban kháng chiến Việt bắc do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 01/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 1-SL NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 254 - SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u s c l nh s 127 - SL ngày 4-11-1949 thành l p Liên khu Vi t B c; Chi u s c l nh s 150 - SL ngày 31-12-1949 nh quy n qu n tr c a B trư ng B N iv i v i UBKCHC các c p; Chi u s c l nh s 147 - SL ngày 10-10-1950 tăng s u viên UBKCHC liên khu và t nh; Chi u ngh c a B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay ch nh ông Tr n Minh Tư c làm u viên UBKCHC Liên khu Vi t B c. i u2 Ông B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản