Sắc lệnh số 016/SL

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 016/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 016/SL về việc thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước thuộc Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 016/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 016-SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1959 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá họp thứ 8; Căn nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 4 tháng 12 năm 1958; RA SẮC LỆNH : Điều 1 Nay thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước thuộc Hội đồng Chính phủ và có quyền hạn, trách nhiệm ngang một Bộ. Điều 2 U ỷ ban Khoa học Nhà nước có nhiệm vụ giúp Chính phủ xây dựng và lãnh đạo công tác khoa học về mọi mặt, nhằm phục vụ sự nghiệp kiến thiết xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sồng vật chất và văn hoá của nhân dân, phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà và sự nghiệp hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc. Điều 3 Uỷ ban Khoa học Nhà nước gồm có Chủ nhiệm, một số Phó chủ nhiệm, Tổng thư ký và một số Uỷ viên. Điều 4 Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 5 Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành. Phạm Văn Đồng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản