Sắc lệnh số 02/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 02/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 02/SL về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Đạo giữ chức cục trưởng cục tuyên huấn trong TCCT do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 02/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 2-SL NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 57 ngày 3-5-1946 quy nh t ch c các B ; Chi u s c l nh s 121 - SL ngày 11-7-1950 t ch c B Qu c phòng T ng tư l nh; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam; RA S C L NH: i u1 Nay b nhi m Ông Lê Quang o gi ch c C c trư ng C c Tuyên hu n trong T ng c c Chính tr B T ng tư l nh. i u2 Ông B trư ng B Qu c phòng T ng tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản