Sắc lệnh số 03/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 03/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 03/SL về việc cử ông Lý Ban, Tổng giám đốc Nha hoa kiều vụ Trung ương kiêm Phó cục trưởng Cục chính trị Bộ quốc phòng Tổng tư lệnh do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 03/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 3-SL NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 t ch c các B ; Chi u S c l nh s 34 ngày 22 tháng 5 năm 1946 và 35-SL ngày 9 tháng 3 năm 1947 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 t ch c B T ng ch huy; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam, sau khi ư c B trư ng B N i v tho thu n; RA S C L NH: i u 1: Ông Lý Ban, T ng Giám c Nha Hoa ki u v Trung ương, nay kiêm ch c Phó C c trư ng C c chính tr B Qu c phòng T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quan Vi t Nam. i u 2: Ông B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản