Sắc lệnh số 059/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 059/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 059/SL về việc cho bà Nguyễn Thị Nghiên được từ chức Uỷ viên UBHC Liên khu bốn do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 059/SL

  1. S C L NH S 59 NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1958 C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương; Căn c s c l nh s 228- SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 ch nh bà Nguy n Th Nghiên làm U viên U ban hành chính Liên khu 4; Theo ngh c a B trư ng B N i v ; RA S C L NH: i u 1: Bà Nguy n Th Nghiên ư c t ch c U viên U ban hành chính Liên khu 4 nh n công tác khác. i u 2: Ông B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản