Sắc lệnh số 065/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 065/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 065/SL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục cán bộ thuộc Bộ quốc phòng tổng tư lệnh do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 065/SL

  1. S C L NH S 65-SL NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1958 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và s c l nh s 71-SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 n nh quy t c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Căn c s c l nh s 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 t ch c B Qu c phòng- T ng tư l nh ; Căn c s c l nh s 46-SL ngày 16 tháng 10 năm 1957 thành l p T ng c c Cán b thu c B Qu c phòng - T ng tư l nh; Theo ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng - T ng tư l nh, RA S C L NH: i u 1: B nhi m ông Nguy n Văn V nh, nguyên Phó Ch nhi m T ng c c Cán b , gi ch c quy n Ch nhi m T ng c c Cán b thu c B Qu c phòng - T ng tư l nh. i u 2: Ông B trư ng B Qu c phòng - T ng tư l nh ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản