Sắc lệnh số 08

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 08

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 08 về việc giải tán Hội "Fondation Jules Brévié" do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 08

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 8 NV NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Theo l i ngh c a B trư ng B N i v ; Chi u chi S c l nh ngày 21 tháng 2 năm 1933 n nh nh ng cách t ch c chung cho các h i ông Dương; Chi u chi ngh nh nguyên Toàn quy n ông Dương ngày mùng 2 tháng 8 năm 1939 cho phép h i "Fondation Jules BREVIE" thành l p không thích h p v i chính th hi n th i; Sau khi H i ng Chính ph ã th o lu n; RA S C L NH: i u th nh t: H i "Fondation Jules BREVIE" do Ngh nh c a nguyên Toàn quy n ông Dương ngày 2 tháng 8 năm 1939 cho phép thành l p, b gi i tán k t ngày ký S c l nh này. i u th hai: Nh ng tài s n c a h i này u b t ch thu và giao cho C u t qu n tr . i u th ba: B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính và B trư ng B C u t thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản