Sắc lệnh số 10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 10 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ do Chủ tịch Chính phủ ban hành để sửa đổi Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 10

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 10 NGÀY 23 THÁNG GIÊNG NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c H i ng nhân dân và U ban hành chính các xã, huy n, t nh và kỳ; Chi u theo S c l nh s 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 t ch c H i ng nhân dân và U ban hành chính các thành ph và th xã; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n; RA S C L NH: i u th nh t: o n u i u th 32 trong S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay s a l i như sau này: " m i t nh s t m t H i ng nhân dân g m có t 20 n 30 h i viên chính th c và m t s h i viên d khuy t ngang s ơn v tuy n c " (T c là m i ơn c có m t h i viên d khuy t). i u th hai: i u th 33 trong S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay s a l i như sau này: " ơn v tuy n c s là Huy n và th xã. S h i viên chia cho m i huy n và m i th xã s do ngh nh c a U ban hành chính Kỳ n nh". i u th ba: o n u i u th 53 trong S c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay s a l i như sau này: "U ban hành chính Kỳ do H i viên các H i ng nhân dân t nh và thành ph trong Kỳ b u ra". i u th tư: B trư ng B N i v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản