Sắc lệnh số 100

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 100 về việc cử ông Nguyễn Dương, Giám đốc Việt Nam Công an vụ được từ chức và cử ông Lê Giản quyền giám đốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 100

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 100 NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh ngày 5-3-1946 t ch c các B ; Chi u theo S c l nh ngày 5-5-1946 t ch c B N i v ; Chi u theo S c l nh s 23 ngày 21-2-1946 thành l p Vi t Nam Công an v ; Chi u theo S c l nh s 30 ngày 22-3-1946 c ông Nguy n Dương sung ch c Giám c Vi t nam Công an V ; Chi u theo Ngh nh s 129 NV/CC ngày 2-5-1946 c a B trư ng B N i v c ông Lê Gi n sung ch c Phó Giám c Vi t Nam Công an V ; Chi u theo ơn xin t ch c c a ông Nguy n Dương; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Ông Nguy n Dương ư c phép t ch c Giám c Vi t Nam Công an V k t ngày ký S c l nh này. i u2 Nay c ông Lê Gi n, Phó Giám c Vi t Nam Công an V , thay ông Nguy n Dương. i u3 Ông B trư ng B N i v có u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản