Sắc lệnh số 100/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 100/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 100/SL về việc cử các cán bộ vào phụ trách Tây nguyên do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 100/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 100 NGÀY THÁNG 9 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c B T ng ch huy; Chi u s c n thi t trong th i kỳ kháng chi n; Chi u ngh c a ông B trư ng B qu c phòng và ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam; RA S C L NH: i u1 Nay c ông Tr n Công Khanh, khu trư ng khu 6, vào ban ph trách Tây Nguyên. i u2 C ông Nguy n Nen, Nguyên khu phó khu 6, làm quy n Khu trư ng khu 6, thay ông Tr n Công Khanh. i u3 C ông Nguy n Th Lâm, t c K n, làm Khu Phó khu 6 thay ông Nguy n Nen. i u4 C ông Tr nh Huy Quang, Chính tr u viên khu 6 thay ông Bùi Sáng,Chính tr u viên khu Tây Nguyên. i u5 Ông T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản