Sắc lệnh số 105/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 105/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 105/SL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tri Phương tức Võ Hồng Cương, gĩư chức Phó đổng lý Văn phòng Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 105/SL

  1. S C L NH CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 105-SL NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và s 28-SL ngày 16 tháng 2 nãm 1950 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam, ư c H i ng Chính ph thông qua; RA S C L NH: i u 1: Nay b nhi m ông Nguy n Tri Phương t c Võ H ng Cương gi ch c phó ng lý Vãn phòng B Qu c phòng. i u 2: Ông B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản