Sắc lệnh số 11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 11 về việc tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 11

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 11 NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân các thành ph và th xã, Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t: Các th xã l n có th chia làm nhi u khu, m i khu có m t U ban hành chính. S chia khu s U ban hành chính Kỳ nh. i u th hai: Trong các th xã có chia khu như th thì cách t ch c chính quy n nhân dân s theo như cách ã nh trong S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 cho các thành ph , ch khác là trong vi c ki m soát thì t nh s thay và Kỳ s thay Chính ph . i u th ba: Cho n khi có l nh m i, các thành ph Nam nh, Vinh, B n Thu , Hu và à N ng u t m coi như là th xã. i u th tư: B trư ng B N i v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản