Sắc lệnh số 113/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 113/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 113/SL về việc quân huấn Cục nay để thuộc Bộ tổng chỉ huy do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 113/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 113NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34 ngày 25-3-46 và s 35-SL ngày 19-3-47 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1-5-47 t ch c B T ng ch huy; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i Qu c gia; RA S C L NH: i u th 1 Quân Hu n C c nay thu c B T ng ch huy. i u th 2 Nh ng i u kho n các S c l nh trư c, trái v i S c l nh này, u bãi b . i u th 3 B trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i Qu c gia chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản