Sắc lệnh số 114

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 114

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 114 về việc cử ông Vũ Văn Huyền vào hội đồng phúc thẩm do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 114

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 114 NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 40 ngày 29-5-1946 v vi c b o v t do cá nhân; Chi u S c l nh s 59 ngày 3-5-1946 c các nhân viên trong H i ng phúc thNm thi t l p theo i u 10 S c l nh s 40 k trên; Chi u ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u1 Nay c ông Vũ Văn Huy n, thNm phán, vào H i ng phúc thNm thi t l p t i B N i v thay ông Vũ Tr ng Khánh, trong khi viên ch c này i cán bên Pháp. i u2 Các ông B trư ng B N i v và B Tư pháp ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản