Sắc lệnh số 115/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 115/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 115/SL về việc đổi tên Viện Kháng nhiệm thứ ngư là viện "Thú y" do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 115/SL

  1. S C L NH CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 115-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u quy t ngh c a H i ng Chính ph ngày 14 tháng 11 năm 1945 thành l p B Canh nông; Chi u S c l nh s 69-SL ngày 4 tháng 12 năm 1945 sát nh p vào B Canh nông các cơ quan nông chính, thú y m c súc ngư nghi p, lâm chính và nông nghi p tín d ng; Chi u S c l nh s 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 t ch c Văn phòng các B và các cơ quan tr c thu c B ; Chi u S c l nh s 69-SL ngày 14 tháng 5 năm 1950 i tên Nha Thú ngư thành Nha Chăn nuôi; Chi u ngh c a ông B trư ng B Canh nông, ư c H i ng Chính ph thông qua; RA S C L NH: i u 1: Nay i tên Vi n Kháng nhi m Thú ngư tr c thu c Nha Chăn nuôi thành "Vi n Thú y". i u 2: Vi n Thú y nay tr c thu c B Canh nông trung ương. i u 3: Nay b nhi m bác sĩ Ph m Văn Huyên gi ch c Giám c Vi n Thú y . i u 4: Ông B trư ng B Canh nông chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản