Sắc lệnh số 119/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 119/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 119/SL về việc cử ông Dương Quốc Chính giữ chức Chính trị uỷ viên Bộ tư lệnh Nam bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 119/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 119-SL NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1949 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18-6-1949 t ch c B Qu c phòng, Chi u S c l nh s 33-SL ngày 22-3-1946 và 71 ngày 22-5-1946 t ch c và n nh quy t c quân i qu c gia Vi t Nam, Chi u S c l nh 20-SL ngày 21-3-1946 c ông Ph m Ng c Thu n làm Chính tr u viên B Tư l nh Nam b , Chi u ngh c a U ban Kháng chi n Hành chính Nam b trong công i n s 36-SL ngày 9-9-1949, Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia Vi t Nam, Theo ngh quy t c a H i ng Chính ph , RA S C L NH: i u 1- Nay c ông Dương Qu c Chính gi ch c Chính tr U viên B Tư l nh Nam b thay ông Ph m Ng c Thu n có công tác khác. i u 2- B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản