Sắc lệnh số 123

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 123

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 123 về việc cử cán bộ giữ chức vụ trong UBKC miền Nam Trung bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 123

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 123 NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh ngày 6 tháng 5 năm 1946 t ch c Quân s U viên h i; Chi u theo Quy t ngh c a Chính ph thành l p U ban kháng chi n mi n Nam và U Ban kháng chi n mi n Nam Trung b ; Xét r ng ông Hoàng Qu c Vi t c n có công tác ph i i u ng i nơi khác; Theo l i ngh c a Ch t ch Quân u H i; RA S C L NH: i u th nh t K t ngày ký S c l nh này, ông Hoàng Qu c Vi t không gi ch c U viên trong U ban Kháng chi n mi n Nam n a. i u th hai Nay c ông Nguy n Sơn gi ch c Ch t ch U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam kiêm ch c Ch t ch U ban kháng chi n mi n Nam Trung b . i u th ba Nay c ông Nguy n Văn DuNn làm U viên c a U ban kháng chi n mi n Nam Vi t Nam. i u th b n Ông Ch t ch Quân u H i chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản