Sắc lệnh số 125

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 125

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 125 về việc lập trong quân đội một ngành "Hải quân Việt nam" do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 125

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 125 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H i ng Chính ph trong phiên h p ngày 19 tháng 7 năm 1946 Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và Ch t ch Quân s U biên h i. QUY T NGHN: i u th 1 Nay l p trong quân i Qu c gia m t ngành "H i quan Vi t Nam". i u th 2 Ngành H i quan t dư i quy n: - B Qu c phòng, v phương di n qu n tr - Quân s U viên H i, v phương di n i u khi n. i u th 3 B trư ng B Qu c phòng và Ch t ch Quân s U viên H i chi u quy t ngh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản