Sắc lệnh số 129

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 129

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 129 về việc đặt ra bảng vàng danh dự và bảng gia đình vẻ vang do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 129

  1. SẮC LỆNH SỐ 129 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1952 CỦA CHỦ TNCH N ƯỚC VIỆT N AM DÂN CHỦ CỘN G HOÀ CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu sắc lệnh ngày 26-1-1946 định 10 điều thưởng và 10 điều phạt; Chiểu sắc lệnh số 88-SL ngày 20-9-1947 ấn định việc khen thưởng những nhà có 3 con trở lên tòng quân; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý, RA SẮC LỆNH: Điều 1 Để tỏ lòng biết ơn của Chính phủ và nhân dân đối với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, nay đặt ra bảng "Bảng vàng danh dự" và bảng " Gia đình vẻ vang" để tặng thưởng cho các gia đình chiến sĩ. Điều 2 Bảng "Bảng vàng danh dự" tặng cho những gia đình có 3 người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây: 1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ. 2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ. 3- Hiện đang ở, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công. Điều 3 Bảng "Gia đình vẻ vang" tặng cho những gia đình có một hay hai người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây: 1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ. 2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ. 3- Hiện đang ở hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.
  2. Điều 4 Bảng "Bảng vàng danh dự" do Thủ tướng Chính phủ tặng. Bảng "Gia đình vẻ vang" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng. Điều 5 Sắc lệnh số 88-SL ngày 20 tháng 9 năm 1947 nay bãi bỏ. Điều 6 Các chi tiết thi hành sắc lệnh này do Thủ tướng Chính phủ ấn định. Điều 7 Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản