Sắc lệnh số 13

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
5
download

Sắc lệnh số 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 13 về việc sáp nhập vào Bộ quốc gia giáo dục Trường Viễn đông bác cổ các nhà bảo tàng các thư viện công và các học viện do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 13

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 13 NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I DÂN CH C NG HOÀ Theo l i ngh c a ông B trư ng B Qu c gia Giáo d c, S C: Kho n I: Trư ng Vi n ông Bác C , các Nhà B o tàng, các Thư vi n công (tr nh ng thư vi n ph thu c c a các công s ), các H c vi n (như Vi n H i h c t nay s sáp nh p vào B Qu c gia giáo giáo d c do ông B trư ng Giáo d c i u khi n. Kho n II: Ông B trư ng B Qu c gia Giáo d c thi hành s c l nh này. Các chi ti t th c hành s do ông B trư ng B Giáo d c n nh sau. Võ Nguyên Giáp ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản