Sắc lệnh số 132/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 132/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 132/SL về việc chỉ định ông Ngô Duy Cảo làm uỷ viên Hà nội do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 132/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 132-SL NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân trong th i kỳ kháng chi n; Chi u S c l nh s 3-SL ngày 11-5-1949 t U ban kháng chi n hành chính Hà N i tr c thu c Chính ph Trung ương; Chi u S c l nh s 150-SL ngày 31-12-1949 nh quy n B N i v ; RA S C L NH: i u 1: Nay ch nh ông Ngô Duy C o làm u viên U ban kháng chi n Hà N i. i u 2: Ông B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản