Sắc lệnh số 133/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 133/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 133/SL về việc bãi bỏ Nha Hoa Kiều Vụ ở Sắc lệnh số 137 ngày 15-02-1948 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 133/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 133-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 137-SL ngày 15 tháng 2 năm 1948 thành l p Nha Hoa Ki u v ; Chi u ngh c a B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay bãi b Nha Hoa Ki u v t ch c theo s c l nh s 137-SL ngày 15 tháng 2 năm 1948 nói trên. i u 2: Công vi c hành chính c a ngành Hoa Ki u V s do B N i v m nhi m và t trong Văn phòng B cùng Văn phòng các U ban kháng chi n hành chính liên khu, t nh hay thành ph . i u 3: Ông B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản