Sắc lệnh số 138

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 138

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 138 về việc ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các nhân viên trong Ban thường vụ và Ban thường trực Quốc hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 138

  1. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 138 Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1946 SẮC LỆNH CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Sau khi ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1 Những vị trong Ban Thường vụ và Ban Thường trực Quốc hội, không thuộc một ngạch công chức nào được hưởng, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1946, một khoản phụ cấp hàng tháng ấn định là: Uỷ viên Ban Thường vụ 600$ Uỷ viên Ban Thường trực 500$ Bí thư trưởng Ban Thường trực 400$ Điều thứ hai Những công chức chính ngạch, làm có hợp đồng, làm công nhật hay làm khoản tháng, giữ một chức vụ kể trên, được giữ nguyên lương bổng theo trật tự cũ, nếu số lương bổng cũ to hơn số tiền phụ cấp nói trên. Nếu số lương bổng cũ nhỏ hơn số tiền phụ cấp nói trên, những công chức ấy được hưởng phụ cấp này và thôi không lĩnh lương bổng cũ. Điều thứ 3 Phụ cấp hay lương bổng các vị trong Ban Thường vụ và ban Thường trực Quốc hội sẽ do quỹ toàn quốc (chương "Chi phí về Quốc hội") trả. Điều thứ 4 Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Huỳnh Thúc Kháng
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản