Sắc lệnh số 14

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 14 về việc thiết lập tại Bộ thanh niên một Nha thể dục trung ương do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 14

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LIÊN HI P LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 14 NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LIÊN HI P LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u l i ngh c a B trư ng B Thanh niên, Xét v n th d c r t c n thi t tăng b s c kho qu c dân và c i t o nòi gi ng Vi t Nam, Sau khi H i ng b trư ng ã tho thu n; RA S C L NH: i u th nh t: Nay thi t l p t i B Thanh niên m t nhà th d c Trung ương nhi m v là liên l c m t thi t v i B Y t và B Giáo d c nghiên c u phương pháp và th c hành th d c trong toàn qu c. i u th hai: Chi ti t t ch c Nhà th d c Trung ương s do B trư ng B Thanh niên n nh. i u th ba: Vi c chi tiêu cho nhà Th d c trung ương v văn phòng và t ch c chuyên môn s do m t ngân sách riêng ch u, ngân sách y do B Thanh niên ngh v i H i ng Chính ph . i u th tư: Các ông B trư ng B N i v , B Y t , B Thanh niên, B Tài chính và B Qu c gia giáo d c s tuỳ ch c v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản