Sắc lệnh số 14/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 14/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 14/SL về việc thành lập Sở Kho thóc trực thuộc Bộ Tài chính do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 14/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 14/SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 75 - SL ngày 29-5-1946 t ch c B Tài chính; Chi u s c l nh s 7 - SL ngày 20-1-1950 t ch c Văn phòng và các cơ quan tr c thu c các B ; Chi u s c l nh s 13 - SL ngày 1-5-1951 t thu nông nghi p; Theo ngh B trư ng B Tài chính và B trư ng B Kinh t ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay thành l p trong B Tài chính m t cơ quan g i là S Kho Thóc. i u2 S Kho Thóc có nhi m v qu n lý kho thóc c a Qu c gia: nh n, ch , gi , phát theo k ho ch c a Chính ph . i u3 C c Ti p t V n t i thu c B Kinh t s sát nh p vào S Kho Thóc. i u4 M t ngh nh c a B trư ng B Tài chính s quy nh t ch c S kho thóc và chi ti t thi hành s c l nh này. i u5 Ông B trư ng B Tài chính chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản