Sắc lệnh số 141/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 141/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 141/SL về việc bãi bỏ Nha Hưu bổng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 141/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 141-SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 75- SL ngày 29-5-1946 t ch c B Tài chính; Chi u ngh c a Ông B trư ng B Tài chính; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH i u1 Nay bãi b Nha Hưu b ng. i u2 Các v n v hưu b ng s do Văn phòng B Tài chính ph trách. i u3 B trư ng B Tài chính chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản