Sắc lệnh số 142-NV/CC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 142-NV/CC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 142-NV/CC về việc tu chỉnh Điều thứ 2 Sắc lệnh số 75 ngày 17 tháng 12 năm 1945 về việc trưng tập công chức do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 142-NV/CC

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 142- NV/CC NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1946 TU CH NH S C L NH S 75-NV/CC NGÀY 17/12/1945 V VI C TRƯNG T P CÔNG CH C CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 75-NV/CC ngày 17-12-1945 v vi c trưng t p công ch c; Chi u ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi h i ý ki n Ban thư ng tr c Qu c h i; Sau khi H i ng Chính ph ã th o thu n; RA S C L NH: i u1 i u th 2 c a S c l nh s 75-NV/CC ngày 17-12-1945 k trên, nay tu ch nh như sau này: " i u th 2 (m i) - M t viên ch c tòng s t i m t s t i m t công s nào không tuân theo S c l nh này s b tr ng ph t như sau ây: 1- V phương di n chuyên nghi p a) N u là công ch c t m th i (công nh t, làm vi c có h p ng...): s b th i h i vì k lu t. b) N u là công ch c chính ng ch: s ph i ưa ra H i ng k lu t, tr ng ph t theo nh ng cách nh trong quy t c chung. Tuy nhiên, n u có công l nh mà chính công ch c ph m l i ký nh n, òi n s h i, mà công ch c ph m l i không n, t r ng không tuân l nh trên thì công ch c ó có th b cách ch c ngay mà không c n ưa ra H i ng k lu t xét. Vi c tr ng ph t v phương di n chuyên nghi p s do quy t nh c a c p có quy n tuyên b công ch c ph m l i (B trư ng hay Ch t ch U ban Hành chính kỳ). 2- V phương di n pháp lu t Ngoài s tr ng ph t v phương di n chuyên nghi p nói trên, công ch c t ti n b vi c có th b truy t trư c toà án tr ng ph t theo i u 12 c a S c l nh s 68 ngày 30- 11-1945. Vi c truy t trư c toà án s do quy t nh c a c p có quy n tuyên b công ch c ph m l i (B trư ng hay Ch t ch U ban Hành chính kỳ) sau khi tho hi p cùng B trư ng B N i V ".
  2. i u2 B trư ng các b và Ch t ch U ban hành chính B c, Trung và Nam kỳ ph trách thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản