Sắc lệnh số 15

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 15 về việc cử ông Đặng Việt Châu và ông Đình Huỳnh làm đặc phaí viên của Bộ nội vụ tại Thanh hoá và Ninh bình do Chủ tịch chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 15

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 15 NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh ngày 3-5-46 t ch c các b ; Chi u S c l nh c ông ng Vi t Châu gi ch c Chánh Văn phòng B N i v , Chi u S c l nh c ông Vũ ình Huỳnh gi ch c bí thư cho Ch t ch Chính ph , Theo ngh c a ông B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u1 Nay c : Ông ng Vi t Châu, trư c gi ch c Chánh Văn phòng B N i v , làm c phái viên B N i v t i Thanh Hoá, Ông Vũ ình Huỳnh, trư c gi ch c bí thư Ch t ch Chính ph , làm c phái viên b N i v t i Ninh Bình. i u2 Ông B trư ng B N i v ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản