Sắc lệnh số 15/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
7
download

Sắc lệnh số 15/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 15/SL về việc đặt tại Liên khu Việt Bắc một Ban căn cứ và bãi bỏ Sắc lệnh số 110-SL ngày 23 tháng 9 năm 1949 thành lập Ban căn cứ địa tại Chủ tịch phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 15/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 15-SL NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H CHÍ MINH Chi u S c l nh s 110-SL ngày 23 tháng 9 năm 1949 thành l p Ban căn c a trong Ch t ch Ph ; Chi u S c l nh s 127-SL ngày 4-11-1949 thành l p Liên khu Vi t B c; Theo quy t ngh c a H i ng Qu c phòng T i cao ngày 12-1-1950; RA S C L NH: i u 1: Nay bãi b S c l nh s 110-SL ngày 23 tháng 9 năm 1949 thành l p Ban căn c a t i Ch t ch ph . i u 2: Nay t t i Liên khu Vi t B c m t Ban căn c a. i u 3: M t ngh nh c a B trư ng B N i v s quy nh t ch c và quy n h n Ban căn c a Vi t B c. i u 4: Phó Th tư ng Chính ph và B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản