Sắc lệnh số 150

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 150

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 150 về việc đặt ra chức Quân uỷ hội đặc phái viên do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 150

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 150 NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh ngày 6-5-1946 i U ban Kháng chi n ra Quân U h i, và t ch c cơ quan này, Chi u theo S c l nh này 22-5-1946 s 71, quy nh biên ch c a quân i Vi t Nam, Theo l i ngh c a Ch t ch Quân u h i và B trư ng B Qu c phòng, RA S C L NH: i u th 1. Nay t ra ch c Quân u H i c phái viên i u th 2. c phái viên có trách nhi m: a) Thay m t Quân u H i giao thi p v i T ng tư l nh quân i Pháp Vi t Nam thi hành nh ng b n hi p nh ã ký gi a hai b Tham mưu. b) Thay m t Quân u H i trông coi v sinh ho t chính tr và tinh th n c a quân ti n phong Vi t Nam. c) i u khi n các t ch c liên l c và ki m soát quân i Vi t - Pháp. i u th 3. Ch t ch Quân u H i ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản