Sắc lệnh số 153/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 153/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 153/SL về việc định kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh là ba tháng một lần do Chủ tịch Chính phủ ban hành để sửa đổi Điều 104 Sắc lệnh số 63-SL ngày 22-11-1945

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 153/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 153-SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63-SL ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân a phương; Theo ngh c a B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH: i u 1: i u 104 S c l nh s 63-SL ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay s a l i như sau: " i u 104 m i: H i ng nhân dân t nh s h p 3 tháng m t kỳ h i ngh thư ng." i u 2: Ông B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản