Sắc lệnh số 158/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 158/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 158/SL về việc cử ông Vũ Ngọc Khuê tổng giám đốc Nha thuế Trực thu kiêm chức quyền Tổng thanh tra tài chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 158/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 158 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 t ch c các B , Chi u S c l nh s 75 ngày 29-5-46 t ch c B Tài chính, Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, RA S C L NH: i u1 C ông Vũ Ng c Khuê, t ng Giám c Nha thu tr c thu kiêm ch c quy n T ng Thanh tra Tài chính. i u2 B trư ng B Tài chính chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản