Sắc lệnh số 161/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 161/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 161/SL về việc cử ông Lê Đức Quang giữ chức giám đốc Nha pháp chính Bộ nội vụ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1948 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 161/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 161 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 quy nh vi c t ch c các B , Chi u S c l nh s 58 3-5-1946 t ch c B N i v , Chi u ngh c a ông B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u1 Nay c ông Lê c Quang, gi ch c Giám c Nha pháp chính B N i v k t ngày 1-4-1948. i u2 Ông B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản