Sắc lệnh số 165/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 165/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 165/SL về việc đổi tên Bộ tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 165/SL

  1. S C L NH S 165 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 47/SL ngày 1-5-1947 t ch c b T ng ch huy Quân i Qu c gia và dân quân t v Vi t Nam Chi u ngh c a ông T ng ch huy Quân i Qu c gia và dân quân t v Vi t Nam, RA S C L NH: i u1 B T ng ch huy Quân i Qu c gia và dân quân t v Vi t Nam, nay i g i là: B T ng ch huy Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam. i u2 Ông T ng ch huy Quân i Qu c gia và Dân quân T v Vi t Nam, nay l y danh hi u là: T ng ch huy Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam. i u3 Ông T ng ch huy Quân i Qu c gia và dân quân Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản