Sắc lệnh số 165/SLM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 165/SLM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 165/SLM về việc sát nhập tỉnh Quảng yên vào CK12 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 165/SLM

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 265 NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u ngh c a B N i v , B qu c phòng và B T ng ch huy quân i qu c gia, Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Sáp nh p t nh Qu ng Yên (g m c khu v c H ng Gai vào Chi n khu 12, v m i phương di n kháng chi n hành chính và quân s . i u2 U ban Kháng chi n Chi n khu 3, U ban Kháng chi n Chi n khu 12 và Chánh văn phòng Ch t ch Chính ph , chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản