Sắc lệnh số 178

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 178

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 178 về việc tổ chức ban liên lạc và kiểm soát Quân sự Việt-Pháp do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 178

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 178 NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 60 ngày 6-5-1946 t ch c Quân s U viên h i, Chi u S c l nh s 150 ngày 15-8-1946 thi t l p ch c v c phái viên trong Quân s U viên h i, Chi u theo S c l nh s 177 ngày 10 tháng 9 năm 1946 s a i i u th 3 S c l nh s 60 ngày 6-5-1946 nói trên, Theo ngh c a Ch t ch Quân s U viên h i, Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t Ban Liên l c và Ki m soát Quân s Trung ương Vi t-Pháp nay thu c quy n i u khi n c a c phái viên Quân s U viên h i. i u th hai Giúp vi c c phái viên trong công vi c liên-ki m s có: a) M t trư ng ban liên ki m b) M t T ng Thư ký c) M t hay nhi u Tham ngh i u th ba Trư ng ban liên ki m do S c l nh b nhi m, chi u theo ngh c a Tham mưu trư ng Quân U h i, T ng Thư ký và Tham ngh do Tham mưu trư ng Quân u h i cùng c phái viên c và do Ch t ch Quân s U viên h i ra ngh nh b nhi m. i u th tư Ban Liên-ki m Quân s Vi t-Pháp Trung ương g m: - M t Văn phòng do m t bí thư i u khi n - M t ty Tài li u do m t Trư ng ty i u khi n
  2. - M t ty Phái viên do m t Trư ng ty i u khi n - M t phòng nhân viên và k toán do m t Ch s i u khi n. i u th năm m i a phương có b i Pháp óng s t m t Ty Liên ki m quân s Vi t-Pháp. i u th sáu Nh ng nhân viên c a Ban Liên ki m Trung ương và các Ty Liên ki m a phương s do Ch t ch Quân s U viên h i b nhi m và ch n trong các nhân viên thu c b i ho c ngoài b i theo i u th 2. i u th b y S t ch c và nhi m v Ban Liên ki m Trung ương và các Ty Liên ki m a phương, và các chi ti t thi hành S c l nh này s do ngh nh c a Ch t ch Quân s U viên h i n nh. i u th tám Ch t ch Quân s U viên H i ch u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản