Sắc lệnh số 183

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 183

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 183 về việc cử các ông vào UBKC miền Nam Việt nam do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 183

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 183 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo Quy t ngh c a Chính ph thành l p U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam và U ban Kháng chi n mi n Nam Trung b ; Chi u theo S c l nh s 182 ngày 13 tháng 9 năm 1946 c i t U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam; Chi u theo S c l nh s 123 ngày 16 tháng 7 năm 1946 c a ông Nguy n Sơn Ch t ch U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam kiêm ch c Ch t ch U ban Kháng chi n mi n Nam Trung b ; Chi u theo ngh c a Ch t ch Quân s U viên h i và B trư ng b Qu c phòng; Xét nhu c u hi n th i v nhân s ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th nh t. Nay c các ông có tên sau ây sung vào U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam: Nguy n Sơn Ch t ch Nguy n Văn Tày Phó Ch t ch Ph m Văn Bách -- Cao H ng Lĩnh U Viên Lê DuNn --- Nguy n Chánh --- Huỳnh Văn Ti ng --- i u th hai. Các ông Ch t ch Quân s U viên h i và B trư ng b Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản